Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH ( Dựng đoạn mở bài, kết bài)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
798
lượt xem
21
download

Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH ( Dựng đoạn mở bài, kết bài)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Củng cố kiến thức về đoạn mở bài, kết bài trong bài văn tả cảnh. - Luyện tập xây dựng đoạn mở bài (kiểu gián tiếp), đoạn kết bài (kiểu mở rộng) cho bài văn tả cảnh thiên nhiên ở địa phương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH ( Dựng đoạn mở bài, kết bài)

  1. T p làm văn : LUY N T P T C NH ( D ng o n m bài, k t bài) I. M c tiêu, nhi m v : - C ng c ki n th c v o n m bài, k t bài trong bài văn t c nh. - Luy n t p xây d ng o n m bài (ki u gián ti p), o n k t bài (ki u m r ng) cho bài văn t c nh thiên nhiên a phương. II. dùng d y h c: - Bút d , gi y kh to chép ý ki n th o lu n nhóm theo yêu c u c a BT 2. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4’) 2. Bài m i:
  2. Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Luy n t p. (28-29’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. (6-7’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - HS làm bài cá nhân. - Cho HS trình bày ý ki n. - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 2. (6-7’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. GV phát gi y, bút cho các nhóm. - HS làm vi c theo nhóm.
  3. - Cho HS trình bày k t qu . c) Hư ng d n HS làm BT 3. ( 13-14’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. Vi t m t o n m bài ki u gián ti p và m t o n k t bài ki u m r ng. - Cho HS làm bài. - HS vi t ra gi y nháp. - Cho HS c o n văn ã vi t. - M t s HS c o n m bài, m t s HS c k t bài. - L p nh n xét. - GV nh n xét, khen nh ng HS vi t t t. 3. C ng c , d n dò: (2’)
  4. - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản