Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH ( Dựng đoạn mở bài, kết bài)

Chia sẻ: corolla

- Củng cố kiến thức về đoạn mở bài, kết bài trong bài văn tả cảnh. - Luyện tập xây dựng đoạn mở bài (kiểu gián tiếp), đoạn kết bài (kiểu mở rộng) cho bài văn tả cảnh thiên nhiên ở địa phương.

Nội dung Text: Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH ( Dựng đoạn mở bài, kết bài)

T p làm văn : LUY N T P T C NH

( D ng o n m bài, k t bài)


I. M c tiêu, nhi m v :


- C ng c ki n th c v o n m bài, k t bài trong bài văn t c nh.


- Luy n t p xây d ng o n m bài (ki u gián ti p), o n k t bài (ki u m

r ng) cho bài văn t c nh thiên nhiên a phương.


II. dùng d y h c:


- Bút d , gi y kh to chép ý ki n th o lu n nhóm theo yêu c u c a BT 2.


III. Các ho t ng d y- h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh1. Ki m tra: (4’)2. Bài m i:
Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')Ho t ng 2: Luy n t p. (28-29’)a) Hư ng d n HS làm BT 1. (6-7’)- Cho HS c yêu c u và giao vi c.- Cho HS làm bài. - HS làm bài cá

nhân.- Cho HS trình bày ý ki n.- GV nh n xét, ch t l i.b) Hư ng d n HS làm BT 2. (6-7’)- Cho HS c yêu c u và giao vi c.- Cho HS làm bài. GV phát gi y, bút cho các nhóm. - HS làm vi c theo

nhóm.
- Cho HS trình bày k t qu .c) Hư ng d n HS làm BT 3. ( 13-14’)- Cho HS c yêu c u và giao vi c.Vi t m t o n m bài ki u gián ti p và m t o n

k t bài ki u m r ng.- Cho HS làm bài. - HS vi t ra gi y

nháp.- Cho HS c o n văn ã vi t. - M t s HS c

o n m bài, m t s HS

c k t bài.- L p nh n xét.- GV nh n xét, khen nh ng HS vi t t t.3. C ng c , d n dò: (2’)
- GV nh n xét ti t h c.- Chu n b bài ti p.
Rút kinh nghi m :


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản