Tập làm văn- LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Sông nước

Chia sẻ: corolla

- Tiếp tục luyện tập tả cảnh sông nước:xác định các đoạn của bài văn, quan hệ liên kết giữa các đoạn trong một bài văn. - Luyện tập viết câu mở đoạn, hiểu quan hệ liên kết giữa các câu trong một đoạn.

Nội dung Text: Tập làm văn- LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Sông nước

T p làm văn: LUY N T P T C NH

( Sông nư c)


I. M c tiêu, nhi m v :


- Ti p t c luy n t p t c nh sông nư c:xác nh các o n c a bài văn, quan

h liên k t gi a các o n trong m t bài văn.


- Luy n t p vi t câu m o n, hi u quan h liên k t gi a các câu trong m t

o n.


II. dùng d y h c:


- M t s hình nh minh ho c nh sông nư c.


III. Các ho t ng d y- h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c

sinh1. Ki m tra: (4’)
- 2 HS trình bày l i dàn ý c a bài văn miêu t c nh

sông nư c.2. Bài m i:Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')Ho t ng 2: Làm bài t p. (28-29’)a) Hư ng d n HS làm BT 1.- Cho HS c yêu c u và giao vi c.Xác nh 3 ph n c a bài văn.Ph n thân bài có m y o n? N i dung?Tác d ng c a các câu văn in m trong m i o n,

trong c bài.- Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - HS làm vi c cá
nhân.- GV nh n xét, ch t l i. - L p nh n xét.b) Hư ng d n HS làm BT 2.- Cho HS c yêu c u và giao vi c.c t ng o n văn và ch n câu làm câu m o n

cho o n văn.- Cho HS làm bài. - HS làm vi c cá

nhân.- Cho HS trình bày k t qu . - L p nh n xét.- GV nh n xét, ch t l i.c) Hư ng d n HS làm BT 3.- Cho HS c yêu c u và giao vi c.
Ch n 1 trong 2 o n văn và vi t câu m o n ã

ch n.- Cho HS làm bài.- Cho HS trình bày. - L p nh n xét.- GV nh n xét, khen nh ng HS vi t hay.3. C ng c , d n dò: (2’)- GV nh n xét ti t h c.- Yêu c u HS v nhà hoàn ch nh o n văn c a BT 3,

vi t l i vào v , chu n b cho ti t TLV m i.Rút kinh nghi m :


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản