Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Tả cơn mưa

Chia sẻ: corolla

- Biết chuyển một phần trong dàn ý của bài văn tả cảnh cơn mưa thành đoạn văn hoàn chỉnh. - Biết hoàn chình các đoạn văn viết dở dang.

Nội dung Text: Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Tả cơn mưa

T p làm văn : LUY N T P T C NH

I. M c tiêu, nhi m v :


- Bi t chuy n m t ph n trong dàn ý c a bài văn t c nh cơn mưa thành

o n văn hoàn ch nh.


- Bi t hoàn chình các o n văn vi t d dang.


II. dùng d y h c:


- Dàn ý bài văn miêu t cơn mưa c a HS.


III. Các ho t ng d y h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh1. n nh:2. Ki m tra:Ch m bài làm HS ã - 3 HS n p bài.

hoàn ch nh c a ti t T p làm văn trư c.
3. Bài m i:Ho t ng 1: Gi i thi u bài.(1’)Ho t ng 2: Luy n t p.(17’)a) Hư ng d n HS làm bài t p 1.- GV cho HS c yêu c u và giao

vi c.Ch ra ư c n i dung chính m i

o n.Vi t thêm vào nh ng ch (…)

hoàn thành n i dung c a t ng o n.- Cho HS làm bài.- Cho HS trình bày ý chính 4 o n - HS c th m l i .

văn.
- GV ch t ý. - Xác nh ý chính m i o n.- Cho HS trình bày o n văn.- GV nh n xét và ch n 4 o n hay

nh t.b) Hư ng d n HS làm bài t p 2 (11’)- GV cho HS c yêu c u và giao

vi c.Ch n trong dàn bài ã chu n b

trong ti t T p làm văn trư c m t ph n nào

ó.Vi t ph n dàn bài ã ch n thành

m t o n văn hoàn ch nh.- Cho HS làm bài. - HS xem l i dàn bài t cơn

mưa ã làm ti t T p làm văn
trư c.- HS trình bày bài.- GV nh n xét.Ho t ng 3: C ng c , d n dò. (2’)- GV nh n xét ti t h c.- D n HS v nhà hoàn thi n o n

văn.- c trư c bài h c t i.
Rút kinh nghi m :


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản