TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ CẢNH tuần 6

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: Thông qua những đoạn văn mẫu, học sinh hiểu thế nào là quan sát khi tả cảnh sông nước, trình tự quan sát, cách kết hợp các giác quan khi quan sát. 2. Kĩ năng: Biết ghi lại kết quả quan sát 1 cảnh sông nước cụ thể - Biết lập dàn ý cho bài văn miêu tả cảnh sông nước. 3. Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu quý cảnh vật thiên nhiên và say mê sáng tạo.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ CẢNH tuần 6

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TẬP TẢ CẢNH


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Thông qua những đoạn văn mẫu, học sinh
hiểu thế nào là quan sát khi tả cảnh sông nước, trình tự
quan sát, cách kết hợp các giác quan khi quan sát.

2. Kĩ năng: Biết ghi lại kết quả quan sát 1 cảnh sông
nước cụ thể - Biết lập dàn ý cho bài văn miêu tả cảnh sông
nước.

3. Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu quý cảnh vật thiên
nhiên và say mê sáng tạo.

II. Chuẩn bị:

- Thầy: Tranh ảnh: biển, sông, suối, hồ, đầm (cỡ lớn)

- Trò: Tranh ảnh sưu tầm

III. Các hoạt động:
T HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
G

1’ 1. Khởi động: - Hát

4’ 2. Bài cũ:

- Giáo viên nhận xét và cho - 2, 3 học sinh đọc lại “Đơn
điểm xin gia nhập đội tình

- Kiểm tra sự chuẩn bị của nguyện giúp đỡ nạn nhân

HS: chất độc màu da cam”.

+ Kết quả quan sát

+ Tranh ảnh sưu tầm

1’ 3. Giới thiệu bài mới:

“Luyện tập tả cảnh: Sông
nước”

33’ 4. Phát triển các hoạt
động:

14’ * Hoạt động 1: Hướng dẫn - Hoạt động lớp, nhóm đôi
học sinh trình bày kết quả
quan sát.

Mục tiêu: Giứp học sinh
biết cách quan sát khi tả
cảnh sông nước.

Phương pháp: Thuyết
trình, thảo luận

 Bài 1:

- Yêu cầu lớp quan sát - 2, 3 học sinh trình bày kết
tranh minh họa. quả quan sát.

- Lớp nhận xét ưu điểm /
hạn chế

- Đọc thầm 3 đoạn văn, các
câu hỏi sau từng đoạn, suy
nghĩ TLCH.

Đoạn a: - 1 học sinh đọc đoạn a

- Đoạn văn tả đặc điểm gì - Lớp trao đổi, TLCH
của biển? - Sự thay đổi màu sắc của
mặt biển theo sắc màu của
mây trời.

- Câu nào nói rõ đặc điểm - Biển luôn thay đổi màu
đó? tùy theo sắc mây trời  câu
mở đoạn.

- Để tả đặc điểm đó, tác giả - Tg quan sát bầu trời và
đã quan sát những gì và vào mặt biển vào những thời
những thời điểm nào? điểm khác nhau:

+ Khi bầu trời xanh thẳm

+ Khi bầu trời rải mây trắng
nhạt

+ Khi bầu trời âm u mây
múa

+ Khi bầu trời ầm ầm giông
gió

- Khi quan sát biển, tg đã - Tg liên tưởng đến sự thay
có những liên tưởng thú vị đổi tâm trạng của con
như thế nào? người: biển như con người -
 Giải thích: cũng biết buồn vui, lúc tẻ

“liên tưởng”: từ chuyện này nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi,
(hình ảnh này) nghĩ ra hả hê, lúc đăm chiêu, gắt

chuyện khác (hình ảnh gỏng.

khác), từ chuyện người
ngẫm ra chuyện mình.

 Chốt: liên tưởng này đã
khiến biển trở nên gần gũi,
đáng yêu hơn.

Đoạn b:

+Con kênh được quan sát - Mọi thời điểm: suốt ngày,
vào những thời điểm nào từ lúc mặt trời mọc đến lúc
trong ngày ? mặt trời lặn, buổi sáng, giữa
trưa, lúc trời chiều.

+ Tác giả nhận ra đặc điểm - Thị giác: thấy nắng nơi
của con kênh chủ yếu bằng đây đổ lửa xuống mặt đất 4
giác quan nào ? bề trống huếch trống hoác,
thấy màu sắc của con kênh
biến đổi trong ngày:

+ sáng: phơn phớt màu đào

+ giữa trưa: hóa thành dòng
thủy ngân cuồn cuộn lóa
mắt.

+ về chiều: biến thành 1 con
suối lửa

+ Nêu tác dụng của những - Giúp người đọc hình dung
liên tưởng khi quan sát và được cái nắng nóng dữ dội
miêu tả con kênh? ở nơi có con kênh Mặt trời
này, làm cho cảnh vật hiện
ra cũng sinh động hơn, gây
ấn tượng với người đọc hơn.

14’ * Hoạt động 2: HD HS lập - Hoạt động lớp, cá nhân
dàn ý.

Mục tiêu: Giúp học sinh
lập dàn ý cho bài văn tả
cảnh sông nước.
Phương pháp: Thực hành

- Yêu cầu học sinh đối - 1 học sinh đọc yêu cầu
chiếu phần ghi chép của
mình khi thực hành quan
- Học sinh làm việc cá nhân
sát cảnh sông nước với các
trên nháp.
đoạn văn mẫu để xem xét.
- Nhiều học sinh trình bày
+ Trình tự quan sát
dàn ý
+ Những giác quan đã sử
dụng khi quan sát.

+ Những gì đã học được từ
các đoạn văn mẫu.

- Giáo viên chấm điểm, - Lớp nhận xét
đánh giá cao những bài có
dàn ý.

5’ * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động lớp

Phương pháp: Thi đua

- Thi đua trưng bày tranh
ảnh sưu tầm.

- Dựa vào tranh, kết hợp dàn
ý gt về 1 cảnh sông nước.

- Giáo viên nhận xét. - Lớp nhận xét

1’ 5. Tổng kết - dặn dò:

- Nhận xét chung về tinh
thần làm việc của lớp.

- Hoàn chỉnh dàn ý, viết
vào vở

- Chuẩn bị: “Luyện tập tả
cảnh: Sông nước”

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản