TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ CẢNH tuần 8

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: Biết lập dàn ý cho bài văn miêu tả một cảnh đẹp ở địa phương - Một dàn ý với các ý riêng của mỗi học sinh. 2. Kĩ năng: Biết chuyển một phần trong dàn ý đã lập thành đoạn văn hoàn chỉnh (thể hiện rõ đối tượng miêu tả, trình tự miêu tả, nét đặc sắc của cảnh; cảm xúc của người tả đối với cảnh). 3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức được trong việc miêu tả nét đặc sắc của cảnh, tả chân thực, không sáo rỗng. ...

Nội dung Text: TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ CẢNH tuần 8

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TẬP TẢ CẢNH


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Biết lập dàn ý cho bài văn miêu tả một cảnh
đẹp ở địa phương - Một dàn ý với các ý riêng của mỗi học
sinh.

2. Kĩ năng: Biết chuyển một phần trong dàn ý đã lập
thành đoạn văn hoàn chỉnh (thể hiện rõ đối tượng miêu tả,
trình tự miêu tả, nét đặc sắc của cảnh; cảm xúc của người tả
đối với cảnh).

3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức được trong việc miêu tả
nét đặc sắc của cảnh, tả chân thực, không sáo rỗng.

II. Chuẩn bị:

- Thầy: Giấy khổ to, bút dạ - Bảng phụ tóm tắt những gợi ý
giúp học sinh lập dàn ý.

- Trò: Một số tranh ảnh minh họa cảnh đẹp của đất nước.

III. Các hoạt động:
TG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

1’ 1. Khởi động: - Hát

4’ 2. Bài cũ:

- Kiểm tra việc chuẩn bị
bài ở nhà của học sinh.

1’ 3. Giới thiệu bài mới:

- Các em đã quan sát một
cảnh đẹp của địa phương.
Trong tiết học luyện tập tả
cảnh hôm nay, các em sẽ
lập dàn ý cho bài văn
miêu tả cảnh đẹp ở địa
phương.

33’ 4. Phát triển các hoạt
động:

14’ * Hoạt động 1: Lập dàn ý - Hoạt động lớp
miêu tả một cảnh đẹp của
địa phương.

Mục tiêu: Giúp HS tìm ý
để lập dàn bài chi tiết

Phương pháp: Quan sát,
thực hành

- Giáo viên gợi ý - 1 học sinh đọc yêu cầu

+ Dàn ý gồm mấy phần? - 3 phần (MB - TB - KL)

+ Dựa trên những kết quả  Mở bài: Giới thiệu cảnh
quan sát, lập dàn ý cho đẹp được chọn tả là cảnh
bài văn với đủ 3 phần. nào? Ở vị trí nào trên quê
hương? Điểm quan sát,
thời điểm quan sát?

- Giáo viên có thể yêu cầu  Thân bài:
học sinh tham khảo bài. a/ Miêu tả bao quát:
+ Vịnh Hạ Long / 81,82: - Chọn tả những đặc điểm
xây dựng dàn ý theo đặc nổi bật, gây ấn tượng của
điểm của cảnh. cảnh: Rộng lớn - bát ngát -
+ Tây nguyên / 82,83: xây đồng quê Việt Nam.
dựng dàn ý theo từng b/ Tả chi tiết:
phần, từng bộ phận của
- Lúc sáng sớm:
cảnh.
+ Bầu trời cao

+ Mây: dạo quanh, lượn lờ

+ Gió: đưa hương thoang
thoảng, dịu dàng đưa lượn
sóng nhấp nhô...

+ Cây cối: lũy tre, bờ đê
òa tươi trong nắng sớm.

+ Cánh đồng: liền bờ -
ánh nắng trải đều - ô
vuông - nhấp nhô lượn
sóng - xanh lá mạ.

+ Trời và đất - hoạt động
con người - lúc hoàng
hôn.

+ Bầu trời: mây - gió - cây
cối - cánh đồng - trời và
đất - hoạt động người.

 Kết luận:

Cảm xúc của em với cảnh
đẹp quê hương.

- Học sinh lập dàn ý trên
nháp - giấy khổ to.

- Trình bày kết quả

 Giáo viên nhận xét, bổ - Lớp nhận xét
sung

14’ * Hoạt động 2: Dựa theo - Hoạt động lớp, cá nhân
dàn ý đã lập, viết một
đoạn văn miêu tả cảnh
thiên nhiên ở địa phương

Mục tiêu: Rèn HS biết
viết văn có cảm xúc theo
yêu cầu đề

Phương pháp: Bút đàm
- 1 học sinh đọc yêu cầu

- Giáo viên nhắc: - Lớp đọc thầm, đọc lại

+ Nên chọn 1 đoạn trong dàn ý, xác định phần sẽ

thân bài để chuyển thành được chuyển thành đoạn

đoạn văn. văn.

+ Phần thân bài có thể - Học sinh viết đoạn văn
gồm nhiều đoạn hoặc một - Một vài học sinh đọc
bộ phận của cảnh. đoạn văn

+ Trong mỗi đoạn thường - Lớp nhận xét
có 1 câu văn nêu ý bao
trùm toàn đoạn. Các câu
trong đoạn phải cùng làm
nổi bật đặc điểm của cảnh
và thể hiện được cảm xúc
của người viết.

- Giáo viên nhận xét đánh
giá cao những bài tả chân
thực, có ý riêng, không
sáo rỗng.

5’ * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động lớp

Phương pháp: Thi đua - Bình chọn đoạn văn giàu
hình ảnh, cảm xúc chân
thực.

 Giáo viên đánh giá - Lớp nhận xét, phân tích

1’ 5. Tổng kết - dặn dò:

- Về nhà hoàn chỉnh đoạn
văn, viết vào vở

- Chuẩn bị: Luyện tập tả
cảnh: Dựng đoạn mở bài -
Kết luận.

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản