TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: - Nhận biết được những chi tiết miêu tả tiêu biểu, đặc sắc về hình dáng, hoạt động của nhân vật qua những bài văn mẫu. Từ đó hiểu: khi quan sát, khi viết bài tả người phải biết chọn lọc để đưa vào bài những chi tiết biêu biểu, nổi bật, gây ấn tượng. 2. Kĩ năng: - Biết thực hành, vận dụng hiểu biết đã có để quan sát và ghi lại kết quả quan sát ngoại hình của một người thường gặp. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh tình cảm yêu thương,quý mến...

Nội dung Text: TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Nhận biết được những chi tiết miêu tả tiêu
biểu, đặc sắc về hình dáng, hoạt động của nhân vật qua những
bài văn mẫu. Từ đó hiểu: khi quan sát, khi viết bài tả người
phải biết chọn lọc để đưa vào bài những chi tiết biêu biểu, nổi
bật, gây ấn tượng.

2. Kĩ năng: - Biết thực hành, vận dụng hiểu biết đã có để
quan sát và ghi lại kết quả quan sát ngoại hình của một người
thường gặp.

3. Thái độ: - Giáo dục học sinh tình cảm yêu
thương,quý mến mọi người xung quanh.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Bảng phụ ghi sẵn những đặc điểm ngoại hình của
người bà, những chi tiết tả người thợ rèn.

+ HS: Bài soạn.
III. Các hoạt động:

TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ:

- Yêu cầu học sinh đọc
dàn ý tả người thân trong
gia đình.

- Học sinh nêu ghi nhớ.

1’ - Giáo viên nhận xét.

33’ 3. Giới thiệu bài mới:

8’ 4. Phát triển các hoạt Hoạt động nhóm đôi.
động:

 Hoạt động 1: Hướng
dẫn học sinh biết được
những chi tiết miêu tả tiêu
biểu, đặc sắc về hình
dáng, hoạt động của nhân
vật qua những bài văn
mẫu. Từ đó hiểu: khi quan
sát, khi viết vài tả người
phải biết chọn lọc để đưa
vào bài những chi tiết tiêu
biểu, nổi bật, gây ấn - Học sinh đọc thành tiếng
tượng. toàn bài văn.

Phương pháp: Đàm - Cả lớp đọc thầm.
thoại. - Trao đổi theo cặp, ghi
* Bài 1: những ngoại hình của bà.

- Học sinh trình bày kết
quả.

- Giáo viên nhận xét bổ - Cả lớp nhận xét.
sung. - Dự kiến: học sinh diễn
- Yêu cầu học sinh diễn đạt rõ.
đạt thành câu có thể nêu Mái tóc: đen, dày kì lạ,
thêm những từ đồng nghĩa phủ kín hai vai, xõa xuống
 tăng thêm vốn từ. ngực, xuống đầu gối, mớ

- Treo bảng phụ ghi vắn tóc dày, bà phải đưa chiếc
tắt đặc điểm của người bà lược thưa bằng gỗ rất khó
– Học sinh đọc. khăn. Giọng nói: trầm
bổng ngân nga như tiếng
20’
chuông khắc sâu vào tâm
trí đứa cháu …

Hoạt động cá nhân.
 Hoạt động 2: Hướng
dẫn học sinh biết thực
hành, vận dụng hiểu biết
đã có để quan sát và ghi
lại kết quả quan sát ngoại - Học sinh đọc to bài tập
hình của một người 2.
thường gặp.
- Cả lớp đọc thầm – Trao
Phương pháp: Bút đàm.
đổi theo cặp ghi lại những
* Bài 2: chi tiết miêu tả người thợ
- Giáo viên nhận xét bổ rèn – Học sinh trình bày –
sung. Cả lớp nhận xét.

- Yêu cầu học sinh diễn - Dự kiến: bắt lấy thỏi sắt
đạt  đoạn câu văn. hồng như bắt con cá sống
– Quai những nhát bút
hăm hở – vảy bắn tung tóe
– tia lửa sáng rực – Quặp
5’ - Treo bảng phụ ghi vắn thỏi sắt ở đầu kìm – Lôi
tắt tả người thợ rèn đang con cá lửa ra – Trở tay
làm việc – Học sinh đọc. ném thỏi sắt … Liếc nhìn
lưỡi rựa như kẻ chiến
thắng …

1’
Hoạt động lớp.

- Thi đua trình bày những
điểm quan sát về ngoại
hình 1 người thường gặp.
 Hoạt động 3: Củng cố.
- Lớp nhận xét – bình
Phương pháp: Thi đua.
chọn.
- Giáo viên đúc kết.
5. Tổng kết - dặn dò:

- Về nhà hoàn tất bài 3.

- Học sinh đọc lên những
từ ngữ đã học tập khi tả
người.

- Nhận xét tiết học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản