Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI - Quan sát và chọn lọc chi tiết

Chia sẻ: corolla

- Nhận biết được những chi tiết miêu tả tiêu biểu, đặc sắc về hình dáng và hoạt động của nhân vật qua những bài văn mẫu. Từ đó hiểu khi quan sát, khi viết một bài tả người, phải biết chọn lọc để đưa vào bài những chi tiết tiêu biểu, nổi bật, gây ấn tượng. - Biết thực hành, vận dụng hiểu biết đã có để quan sát và ghi lại kết quả quan sát ngoại hình của một người thường gặp. ...

Nội dung Text: Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI - Quan sát và chọn lọc chi tiết

T p làm văn: LUY N T P T NGƯ I

( Quan sát và ch n l c chi ti t)


I. M c tiêu, nhi m v :


- Nh n bi t ư c nh ng chi ti t miêu t tiêu bi u, c s c v hình dáng và

ho t ng c a nhân v t qua nh ng bài văn m u. T ó hi u khi quan sát, khi vi t

m t bài t ngư i, ph i bi t ch n l c ưa vào bài nh ng chi ti t tiêu bi u, n i

b t, gây n tư ng.


- Bi t th c hành, v n d ng hi u bi t ã có quan sát và ghi l i k t qu

quan sát ngo i hình c a m t ngư i thư ng g p.


II. dùng d y h c:


- B ng ph ghi l i c i m ngo i hình c a ngư i bà trong bài Bà tôi.


- Phi u ghi o n văn Ngư i th rèn HS làm BT.


III. Các ho t ng d y- h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh1. Ki m tra: (4')2. Bài m i:Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')Ho t ng 2: Luy n t p. (28-29’)a) Hư ng d n HS làm BT 1.- Cho HS c yêu c u và giao vi c.- Cho HS làm bài + trình bày k t qu bài - HS làm bài cá nhân.

làm.- GV nh n xét, ch t l i.b) Hư ng d n HS làm BT 2.
( Cách ti n hành như BT 1)c) Hư ng d n HS làm BT 3 ( BT v nhà)- Cho HS c yêu c u BT.- GV nh c l i yêu c u.Quan sát m t ngư i em thư ng g p và ghi

l i nh ng i u quan sát ư c.3. C ng c , d n dò: (2')- GV nh n xét ti t h c.- Yêu c u HS v nhà làm BT 3.- Chu n b bài ti p
Rút kinh nghi m :
.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản