Tập làm văn - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA (Tiết 3)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
127
lượt xem
7
download

Tập làm văn - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA (Tiết 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Ôn lại các bài văn miêu tả đã học trong 3 chủ điểm: Việt Nam- Tổ quốc em, Cánh chim hoà bình, Con người với thiên nhiên nhằm trau dồi kĩ năng đọc- hiểu và cảm thụ văn học. - Biết đọc diễn cảm một bài văn miêu tả thể hiện cảm xúc, làm nổi bật những hình ảnh miêu tả trong bài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA (Tiết 3)

  1. ÔN T P VÀ KI M TRA Ti t 3 I. M c tiêu, nhi m v : - Ôn l i các bài văn miêu t ã h c trong 3 ch i m: Vi t Nam- T qu c em, Cánh chim hoà bình, Con ngư i v i thiên nhiên nh m trau d i kĩ năng c- hi u và c m th văn h c. - Bi t c di n c m m t bài văn miêu t th hi n c m xúc, làm n i b t nh ng hình nh miêu t trong bài. II. dùng d y h c: - Tranh, nh minh ho n i dung các bài văn miêu t ã h c (n u có). - B ng ph ghi n i dung chính c a m i truy n ã h c (BT 3). III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c
  2. sinh 1. Gi i thi u bài. (1’) 2. Hư ng d n ôn t p. a) Ôn luy n t p c và h c thu c lòng. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm vi c. - HS làm vi c cá nhân. b) Hư ng d n HS làm BT 2. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - HS làm bài cá nhân. - Cho HS trình bày.
  3. - GV nh n xét. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà ti p t c luy n c. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản