Tập làm văn - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA (Tiết 4)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
4
download

Tập làm văn - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA (Tiết 4)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hệ thống hoá vốn từ về 3 chủ điểm đã học. - Củng cố kiến thức về danh từ, động từ, tính từ; từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa hướng vào các chủ điểm ôn tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA (Tiết 4)

  1. ÔN T P VÀ KI M TRA Ti t 4 I. M c tiêu, nhi m v : - H th ng hoá v n t v 3 ch i m ã h c. - C ng c ki n th c v danh t , ng t , tính t ; t ng nghĩa, t trái nghĩa hư ng vào các ch i m ôn t p. II. dùng d y h c: - Bút d , 5 phi u kh to k s n b ng t ng BT 1, BT 2. - B ng ph . III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Gi i thi u bài. (1’)
  2. 2. Hư ng d n ôn t p. a) Hư ng d n HS làm BT 1. (17’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - HS làm vi c theo nhóm. - Các nhóm trình bày. - i di n nhóm trình bày. - L p nh n xét. - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 2. (16’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - HS làm vi c theo nhóm.
  3. - GV phát phi u cho các nhóm. - Cho HS trình bày k t qu . - GV nh n xét, ch t l i. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà hoàn ch nh b ng t ng nghĩa, t trái nghĩa, vi t l i vào v , chu n b ôn t p ti t 5. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản