Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP VĂN MIÊU TẢ

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 5 trang

0
166
lượt xem
8
download

1. Kiến thức: - Ôn lại các bài văn miêu tả đã học trong ba chủ điểm: Việt Nam – Tổ Quốc em: Cánh chim hòa baình; Con người với thiên nhiên. 2. Kĩ năng: Thân bài – Kết luận). Xác định đúng trọng tâm và miêu tả có thứ tự. Xác định cách viết bài văn, đoạn văn. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương, - Rèn học sinh biết cách lập dàn ý (Mở bài – đất nước và say mê sáng tạo. ...

TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP VĂN MIÊU TẢ
Nội dung Text

  1. TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP VĂN MIÊU TẢ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Ôn lại các bài văn miêu tả đã học trong ba chủ điểm: Việt Nam – Tổ Quốc em: Cánh chim hòa baình; Con người với thiên nhiên. 2. Kĩ năng: - Rèn học sinh biết cách lập dàn ý (Mở bài – Thân bài – Kết luận). Xác định đúng trọng tâm và miêu tả có thứ tự. Xác định cách viết bài văn, đoạn văn. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương, đất nước và say mê sáng tạo. II. Chuẩn bị: + GV: + HS:
  2. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: - Học sinh đọc bài 3a. - Giáo viên chấm điểm - Cả lớp nhận xét. 1’ vở. 33’ 3. Giới thiệu bài mới: 8’ 4. Phát triển các hoạt Hoạt động cá nhân. động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh ôn lại các bài văn miêu tả đã học. Phương pháp: Bút đàm. - 1 học sinh đọc nội dung bài 1. • Giáo viên cho học sinh đọc nội dung trong SGK. - Lập dàn ý. • Yêu cầu học sinh đọc lại - Học sinh sửa bài (Phần
  3. các bài tập đọc. thân bài có mấy đoạn). + Quang cảnh làng mạc - 1 học sinh đọc nội dung ngày mùa. bài 2. + Kì diệu rừng xanh. - Lập dàn ý. + Đất Cà Mau - Học sinh sửa bài (Phần thân bài có mấy đoạn, ý từng đoạn). - 1 học sinh đọc nội dung bài 3. 20’ - Lập dàn ý.  Hoạt động 2: Hướng - Học sinh sửa bài (Phần dẫn học sinh biết cách lập thân bái có mấy đoạn). dàn ý (Mở bài – Thân bài Hoạt động cá nhân. – Kết luận), xác định đúng trọng tâm và miêu tả có thứ tự, xác định cách viết bài văn, đoạn văn. Phương pháp: Bút đàm.
  4. • Yêu cầu học sinh lập dàn ý tả cảnh đẹp quê hương em. - Học sinh phân tích đề. + Xác định thể loại + Trọng tâm. • Giáo viên chốt lại. + Hình thức viết. - Học sinh làm bài. • Viết 1 đoạn văn mà em - Học sinh sửa bài. chọn dựa vào dàn ý. - Học sinh đọc yêu cầu. - Học sinh phân tích đề. • Giáo viên chốt lại. - Xác định hình thức viết. • Yêu cầu học sinh viết cả - Học sinh làm bài. bài dựa vào dàn ý vừa lập. - Học sinh sửa bài. - Học sinh đọc yêu cầu. 5’ - Học sinh phân tích đề. - Xác định hình thức viết.  Hoạt động 3: Củng cố.
  5. Phương pháp: Thi đua. - Học sinh làm bài. 1’ - Học sinh sửa bài. 5. Tổng kết - dặn dò: Hoạt động lớp. - GV nhận xét. - Đọc đoạn văn hay. - Làm hoàn chỉnh yêu - Phân tích ý sáng tạo. cầu 3. - Chuẩn bị: “Kiểm tra”. - Nhận xét tiết học.
Đồng bộ tài khoản