TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP VĂN MIÊU TẢ

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
211
lượt xem
9
download

TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP VĂN MIÊU TẢ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Ôn lại các bài văn miêu tả đã học trong ba chủ điểm: Việt Nam – Tổ Quốc em: Cánh chim hòa baình; Con người với thiên nhiên. 2. Kĩ năng: Thân bài – Kết luận). Xác định đúng trọng tâm và miêu tả có thứ tự. Xác định cách viết bài văn, đoạn văn. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương, - Rèn học sinh biết cách lập dàn ý (Mở bài – đất nước và say mê sáng tạo. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP VĂN MIÊU TẢ

  1. TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP VĂN MIÊU TẢ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Ôn lại các bài văn miêu tả đã học trong ba chủ điểm: Việt Nam – Tổ Quốc em: Cánh chim hòa baình; Con người với thiên nhiên. 2. Kĩ năng: - Rèn học sinh biết cách lập dàn ý (Mở bài – Thân bài – Kết luận). Xác định đúng trọng tâm và miêu tả có thứ tự. Xác định cách viết bài văn, đoạn văn. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương, đất nước và say mê sáng tạo. II. Chuẩn bị: + GV: + HS:
  2. III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: - Học sinh đọc bài 3a. - Giáo viên chấm điểm - Cả lớp nhận xét. 1’ vở. 33’ 3. Giới thiệu bài mới: 8’ 4. Phát triển các hoạt Hoạt động cá nhân. động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh ôn lại các bài văn miêu tả đã học. Phương pháp: Bút đàm. - 1 học sinh đọc nội dung bài 1. • Giáo viên cho học sinh đọc nội dung trong SGK. - Lập dàn ý. • Yêu cầu học sinh đọc lại - Học sinh sửa bài (Phần
  3. các bài tập đọc. thân bài có mấy đoạn). + Quang cảnh làng mạc - 1 học sinh đọc nội dung ngày mùa. bài 2. + Kì diệu rừng xanh. - Lập dàn ý. + Đất Cà Mau - Học sinh sửa bài (Phần thân bài có mấy đoạn, ý từng đoạn). - 1 học sinh đọc nội dung bài 3. 20’ - Lập dàn ý.  Hoạt động 2: Hướng - Học sinh sửa bài (Phần dẫn học sinh biết cách lập thân bái có mấy đoạn). dàn ý (Mở bài – Thân bài Hoạt động cá nhân. – Kết luận), xác định đúng trọng tâm và miêu tả có thứ tự, xác định cách viết bài văn, đoạn văn. Phương pháp: Bút đàm.
  4. • Yêu cầu học sinh lập dàn ý tả cảnh đẹp quê hương em. - Học sinh phân tích đề. + Xác định thể loại + Trọng tâm. • Giáo viên chốt lại. + Hình thức viết. - Học sinh làm bài. • Viết 1 đoạn văn mà em - Học sinh sửa bài. chọn dựa vào dàn ý. - Học sinh đọc yêu cầu. - Học sinh phân tích đề. • Giáo viên chốt lại. - Xác định hình thức viết. • Yêu cầu học sinh viết cả - Học sinh làm bài. bài dựa vào dàn ý vừa lập. - Học sinh sửa bài. - Học sinh đọc yêu cầu. 5’ - Học sinh phân tích đề. - Xác định hình thức viết.  Hoạt động 3: Củng cố.
  5. Phương pháp: Thi đua. - Học sinh làm bài. 1’ - Học sinh sửa bài. 5. Tổng kết - dặn dò: Hoạt động lớp. - GV nhận xét. - Đọc đoạn văn hay. - Làm hoàn chỉnh yêu - Phân tích ý sáng tạo. cầu 3. - Chuẩn bị: “Kiểm tra”. - Nhận xét tiết học.
Đồng bộ tài khoản