TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP VĂN MIÊU TẢ

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: - Ôn lại các bài văn miêu tả đã học trong ba chủ điểm: Việt Nam – Tổ Quốc em: Cánh chim hòa baình; Con người với thiên nhiên. 2. Kĩ năng: Thân bài – Kết luận). Xác định đúng trọng tâm và miêu tả có thứ tự. Xác định cách viết bài văn, đoạn văn. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương, - Rèn học sinh biết cách lập dàn ý (Mở bài – đất nước và say mê sáng tạo. ...

Nội dung Text: TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP VĂN MIÊU TẢ

TẬP LÀM VĂN

ÔN TẬP VĂN MIÊU TẢ


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Ôn lại các bài văn miêu tả đã học trong ba chủ
điểm: Việt Nam – Tổ Quốc em: Cánh chim hòa baình; Con
người với thiên nhiên.

2. Kĩ năng: - Rèn học sinh biết cách lập dàn ý (Mở bài –
Thân bài – Kết

luận). Xác định đúng trọng tâm và miêu tả có
thứ tự. Xác

định cách viết bài văn, đoạn văn.

3. Thái độ: - Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương,
đất nước và say

mê sáng tạo.

II. Chuẩn bị:

+ GV:

+ HS:
III. Các hoạt động:

TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ:

- Học sinh đọc bài 3a.
- Giáo viên chấm điểm - Cả lớp nhận xét.
1’ vở.

33’ 3. Giới thiệu bài mới:

8’ 4. Phát triển các hoạt
Hoạt động cá nhân.
động:

 Hoạt động 1: Hướng
dẫn học sinh ôn lại các
bài văn miêu tả đã học.

Phương pháp: Bút đàm. - 1 học sinh đọc nội dung
bài 1.
• Giáo viên cho học sinh
đọc nội dung trong SGK. - Lập dàn ý.

• Yêu cầu học sinh đọc lại - Học sinh sửa bài (Phần
các bài tập đọc. thân bài có mấy đoạn).

+ Quang cảnh làng mạc - 1 học sinh đọc nội dung
ngày mùa. bài 2.
+ Kì diệu rừng xanh. - Lập dàn ý.
+ Đất Cà Mau - Học sinh sửa bài (Phần
thân bài có mấy đoạn, ý
từng đoạn).

- 1 học sinh đọc nội dung
bài 3.
20’
- Lập dàn ý.

 Hoạt động 2: Hướng - Học sinh sửa bài (Phần
dẫn học sinh biết cách lập thân bái có mấy đoạn).
dàn ý (Mở bài – Thân bài Hoạt động cá nhân.
– Kết luận), xác định
đúng trọng tâm và miêu tả
có thứ tự, xác định cách
viết bài văn, đoạn văn.

Phương pháp: Bút đàm.
• Yêu cầu học sinh lập
dàn ý tả cảnh đẹp quê
hương em.
- Học sinh phân tích đề.

+ Xác định thể loại

+ Trọng tâm.
• Giáo viên chốt lại.
+ Hình thức viết.

- Học sinh làm bài.
• Viết 1 đoạn văn mà em
- Học sinh sửa bài.
chọn dựa vào dàn ý.
- Học sinh đọc yêu cầu.

- Học sinh phân tích đề.

• Giáo viên chốt lại. - Xác định hình thức viết.

• Yêu cầu học sinh viết cả - Học sinh làm bài.
bài dựa vào dàn ý vừa lập. - Học sinh sửa bài.

- Học sinh đọc yêu cầu.
5’
- Học sinh phân tích đề.

- Xác định hình thức viết.
 Hoạt động 3: Củng cố.
Phương pháp: Thi đua. - Học sinh làm bài.
1’ - Học sinh sửa bài.
5. Tổng kết - dặn dò: Hoạt động lớp.
- GV nhận xét. - Đọc đoạn văn hay.
- Làm hoàn chỉnh yêu - Phân tích ý sáng tạo.
cầu 3.

- Chuẩn bị: “Kiểm tra”.

- Nhận xét tiết học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản