Tập làm văn - TRẢ BÀI VĂN VIẾT THƯ ( Tiết 11 )

Chia sẻ: fordec

-Hiểu được những lỗi mà cô giáo đã chỉ ra trong bài. -Biết cách sửa lỗi do cô giáo chỉ ra ; về bố cục , ý , dùng từ , đặt câu , chính tả. -Hiểu và biết được những lời hay , ý đẹp của những bài văn hay của các bạn.

Nội dung Text: Tập làm văn - TRẢ BÀI VĂN VIẾT THƯ ( Tiết 11 )

T P LÀM VĂN

TR BÀI VĂN VI T THƯ ( Ti t 11 )

I-M c tiêu:

-Hi u ư c nh ng l i mà cô giáo ã ch ra trong bài.

-Bi t cách s a l i do cô giáo ch ra ; v b c c , ý , dùng t ,
t câu , chính t .

-Hi u và bi t ư c nh ng l i hay , ý p c a nh ng bài văn
hay c a các b n.

II- dùng d y h c :

-B ng l p vi t s n 4

-Phi u h c t p cá nhân có s n n i dung.

III-Ho t ng d y và h c:
Giáo viên H c sinh


1-Tr bài :

-Tr bài cho hs . -Nh n bài và c bài .
-Y/c hs c l i bài c a
mình .

-Nh n xét k t qu bài làm
c a hs .

+Ưu i m :

• Nêu tên nh ng
hs vi t bài t t , có s

i m cao nh t .

• Nh n xét
chung v c l p ã xác
nh

úng ki u bài văn vi t thư ,
b c c lá thư ,các ý di n t.
-Nh n phi u ho c ch a
vào v .
+H n ch :

+ c l i nh n xét c a
• Nêu nh ng l i
gv.
sai c a hs ( không nêu

-+ c các l i sai trong
tên hs )
bài , vi t và ch a vào phi u
*Chú ý :Gv c n nh n xét rõ h c t p ho c g ch chân và
ưu i m hay sai sót c a hs vào ch a vào v .
bài c th . Tránh l i nói làm
+ i v ho c phi u
nh ng hs kém x u h . b n bên c nh ki m tra l i .

Gv nên có nh ng -- c l i và ch a l i.
l i ng viên khích l các em c
-B sung ,nh n xét .
g ng hơn n a bài sau. N u hs
làm không t y/c không nên cho -H s l ng nghe.
i m mà d n dò các em v nhà
vi t l i bài có k t qu t t hơn. -Nh n xét tìm ra
cái hay.
2- Hư ng d n hs ch a
bài:

-Phát phi u cho t ng hs.

-*Lưu ý: Gv có th dùng
phi u ho c cho hs s a tr c ti p
vào v . t p làm văn.

Gv n t ng bàn hư ng d n
, nh c nh t ng hs .

-Gv ghi m t s l i v dùng
t , v ý , v l i chính t mà nhi u
hs m c ph i lên b ng sau ó g i
hs lên b ng ch a bài.

-G i hs b sung ,nh n xét .

- c nh ng o n văn hay.
-Y/c hs nh n xét sau m i
bài văn cô c.

3-C ng c và d n dò:

-Nh n xét ti t h c .

-D n nh ng hs vi t chưa
t v nhà t p vi t l i và n p cho
cô vào ti t sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản