Tập làmm văn - LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
962
lượt xem
29
download

Tập làmm văn - LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. HS luyện tập phân tích cấu tạo 3 phần (mở bàim, thân bài, kết bài) của một bài văn miêu tả đồ vật; trình tự miêu tả. 2. Hiểu vai trò của quan sát trong việc miêu tả những chi tiết của bài văn, sự xen kẽ của lời tả với lời kể. 3. Luyện tập lập dàn ý một bài văn miêu tả (tả chiếc áo em mặc đến lớp hôm nayt). 4. Biết qúi và giư gìn đồ vật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làmm văn - LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT

  1. T p làm văn (29) LUY N T P MIÊU T V T I. M c ích yêu c u: 1. HS luy n t p phân tích c u t o 3 ph n (m bàim, thân bài, k t bài) c a m t bài văn miêu t v t; trình t miêu t . 2. Hi u vai trò c a quan sát trong vi c miêu t nh ng chi ti t c a bài văn, s xen k c a l it v il ik . 3. Luy n t p l p dàn ý m t bài văn miêu t (t chi c áo em m c n l p hôm nayt). 4. Bi t qúi và giư gìn v t. II. dùng d y h c: -M t t phi u kh to vi t 1 ý c a BT2b, kho ng tr ng cho HS các nhóm làm bài và m t t gi y vi t l i gi i BT2. -M t s t phi u HS l p dàn ý cho bài văn t chi c áo (BT3). III. Các ho t ng d y - h c Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò A. Ki m tra bài cũ: -G i HS tr l i câu h i. -2 HS tr l i. +Th nào là miêu t ?. +Nêu c u t o bài văn miêu t ?. -G i HS c ph n m bài, k t bài cho o n -2 HS ng c t i ch .
  2. thân bài t cái tr ng. -Nh n xét câu tr l i, o n văn và cho i m HS. B. D y bài m i: (28’) 1. Gi i thi u bài: 2. Hư ng d n h c sinh làm bài t p: Bài t p 1: -G i 2 HS ti p n i nhau c n i dung và yêu -2 HS c. c u. -Yêu c u HS trao i theo c p và tr l i câu -2 HS ng i cùng bàn, trao i và tr h i. l i câu h i. 1a) Tìm ph n m bài, thân bài, k t bài trong +M bài: Trong làng tôi...xe p bài văn Chi c xe p c a chú Tư. c a chú. +Thân bài: xóm vư n ...nó á nó. +K t bài: ám con nít ... chi c xe c a mình. +Ph n m bài, thân bài, k t bài trong o n văn -3 HS tr l i. trên có tác d ng gì? M bài, k t bài theo cách nào?. +Tác gi quan sát chi c xe p b ng giác quan +M t nhìn: Xe màu vàng.... c m t nào?. cành hoa. +Tai nghe: Khi ng ng p, xe ro ro th t êm tai. -Phát phi u cho t ng c p và yêu c u làm câu b) -Trao i, vi t các câu văn thích h p d) vào phi u. vào phi u.
  3. -Nhóm nào làm xong trư c dán phi u lên b ng. -Nh n xét, b sung. Các nhóm khác nh n xét, b sung. -Nh n xét, k t lu n l i gi i úng. - c l i phi u. Bài t p 2: -G i h c sinh yêu c u giáo viên vi t bài lên -1 HS c thành ti ng. b ng. -G i ý: +L p dàn ý t chi c áo mà các em ang -L ng nghe. m c hôm nay ch không ph i cái áo mà em thích. +D a vào các bài văn: chi c c i tân, chi c xe p c a chú Tư ....... l p dàn ý. -Yêu c u HS t làm bài. GV i giúp nh ng -T làm bài. h c sinh g p khó khăn. -G i HS c bài c a mình. GV ghi nhanh các ý -3 HS c bài. chính lên b ng có m t dàn ý hoàn ch nh dư i hình th c câu h i HS t l a ch n câu tr l i cho úng v i cái áo ang m c. -G i HS c dàn ý. - c, b sung vào dàn ý c a mình nh ng chi ti t còn thi u và phù h p th c t . H i: + quan sát kĩ v t s t , chúng ta c n +M t, tai, c m nh n. quan sát b ng nh ng giác quan nào?. +Khi t v t c n lưu ý i u gì?. +K t h p l i k v i tình c m c a con ngư i v i v t y.
  4. 1. C ng c , d n dò: -H i: + Th nào là miêu t ?. + Mu n có m t bài văn miêu t chi ti t, hay c n chú ý i u gì?. -Nh n xét ti t h c. -D n HS v nhà hoàn thành bài t p 2ho c vi t thành bài văn miêu t và ti t sau mang m t chơi mà em thích n l p.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản