TẬP VIẾT - Thanh kiếm. âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt, bãi cát, thật thà

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
110
lượt xem
12
download

TẬP VIẾT - Thanh kiếm. âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt, bãi cát, thật thà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ: Thanh kiếm. âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt, bãi cát, thật thà - Viết nhanh, đẹp. - Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: Mẫu chữ, bảng phụ - HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết. III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) đỏ thắm, mầm non B. Bài mới: 1.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Hướng dẫn viết: a. HD quan sát, nhận xét: (6 phút) Cách thức tiến hành HS:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TẬP VIẾT - Thanh kiếm. âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt, bãi cát, thật thà

  1. TẬP VIẾT Thanh kiếm. âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt, bãi cát, thật thà I.Mục đích yêu cầu: - Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ: Thanh kiếm. âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt, bãi cát, thật thà - Viết nhanh, đẹp. - Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: Mẫu chữ, bảng phụ - HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết. III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) HS: Viết bảng con đỏ thắm, mầm non H+GV: Nhận xét, đánh giá B. Bài mới: GV: Nêu yêu cầu của tiết học 1.Giới thiệu bài: (2 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng 2.Hướng dẫn viết: HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao, a. HD quan sát, nhận xét: (6 phút) chiều rộng, cỡ chữ….
  2. Thanh kiếm. âu yếm, ao chuôm, bánh H+GV: Nhận xét, bổ sung ngọt, bãi cát, thật thà GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói b. HD viết bảng con: ( 5 phút) vừa thao tác ). Thanh kiếm. âu yếm, ao chuôm, bánh HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng ngọt, bãi cát, thật thà chữ.( Cả lớp ) GV: Quan sát, uốn nắn. c.HD viết vào vở ( 18 phút ) GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết từng Thanh kiếm. âu yếm, ao chuôm, bánh dòng. ngọt, bãi cát, thật thà HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. 3. Chấm chữa bài: (4 phút ) GV: Quan sát, uốn nắn. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. 4. Củng cố, dặn dò: (2 ph) - Nhận xét, chữa lỗi trước lớp, GV: Nhận xét chung giờ học. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.
  3. TẬP VIẾT Xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút, con vịt, thời tiết I.Mục đích yêu cầu: - Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ: Xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút, con vịt, thời tiết - Viết nhanh, đẹp. - Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: Mẫu chữ, bảng phụ - HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết. III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) HS: Viết bảng con thanh kiếm, bãi cát H+GV: Nhận xét, đánh giá B. Bài mới: GV: Nêu yêu cầu của tiết học 1.Giới thiệu bài: (2 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng 2.Hướng dẫn viết: HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao, a. HD quan sát, nhận xét: (6 phút) chiều rộng, cỡ chữ….
  4. Xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút, con H+GV: Nhận xét, bổ sung vịt, thời tiết GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). b. HD viết bảng con: ( 5 phút) HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng Xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút, con chữ.( Cả lớp ) vịt, thời tiết GV: Quan sát, uốn nắn. GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết từng c.HD viết vào vở ( 18 phút ) dòng. Xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút, con HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của vịt, thời tiết giáo viên. GV: Quan sát, uốn nắn. 3. Chấm chữa bài: (4 phút ) GV: Chấm bài của 1 số học sinh. - Nhận xét, chữa lỗi trước lớp, 4. Củng cố, dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. Tiang Viet 1 - Bai
Đồng bộ tài khoản