Tập viết tiếng Nhật

Chia sẻ: Than Thanh Tra Than | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
941
lượt xem
346
download

Tập viết tiếng Nhật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về tập viết tiếng Nhật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập viết tiếng Nhật

  1. Tập viết tiếng Nhật Tiếng Nhật được viết theo hai cách hàng dọc và hàng ngang. ==1. Viết theo hàng dọc ọ1 › == Viết theo hàng dọc từ trên xuống dưới và từ phải qua trái giống như viết chữ Hán truyền thống. Xin xem mẫu sau: Hình 1: Mẫu viết hàng dọc Khi viết theo hàng dọc, các chữ cần được viết trong các ô vuông có kích thước như nhau. Chữ ẫ, ẫ, ẫ tsu nhỏ ỏM dấu chấm câu ấM dấu phẩy ẩM được viết nhỏ ở góc một phần tư phía trên bên ẫ, ẫ, ẫ, phải của ô vuông. Chữ tsu nhỏ ỏM dấu chấm câu ấM dấu phẩy ẩM dấu móc vuông đóng trích dẫn ẫnếu rơi vào ô ở đầu dòng sau thường được viết dồn vào ô cuối cùng ở dòng trên. ==2. Viết theo hàng ngang ếMẫ== Viết theo hàng ngang từ trái qua phải từ trên xuống dưới theo các ngôn ngữ phương tây. Xin xem mẫu sau:
  2. Hình 2: Mẫu viết hàng ngang Khi viết theo hàng ngang, cũng như viết hàng dọc, các chữ cần được viết trong các ô vuông có ẫ, ẫ, ẫ kích thước như nhau. Chữ tsu nhỏ ỏM dấu chấm câu ấM dấu phẩy ẩM được viết nhỏ ở góc một phần tư phía dưới bên trái của ô vuông. Chữ tsu nhỏ ỏMẫ, dấu chấm câu ấMẫ, dấu phẩy M dấu móc vuông đóng trích dẫn ẫnếu rơi vào ô ở đầu dòng sau thường được viết dồn vào ô ẫ, cuối cùng ở dòng trên.
Đồng bộ tài khoản