TẬP VIẾT - Tuốt lúa, hạt thóc

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
109
lượt xem
12
download

TẬP VIẾT - Tuốt lúa, hạt thóc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ: tuốt lúa, hạt thóc - Viết nhanh, đẹp. - Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: Mẫu chữ, bảng phụ - HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết. III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) thanh kiếm, âu yếm B. Bài mới: 1.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Hướng dẫn viết: a. HD quan sát, nhận xét: (6 phút) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng con H+GV: Nhận xét, đánh giá...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TẬP VIẾT - Tuốt lúa, hạt thóc

  1. TẬP VIẾT Tuốt lúa, hạt thóc I.Mục đích yêu cầu: - Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ: tuốt lúa, hạt thóc - Viết nhanh, đẹp. - Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: Mẫu chữ, bảng phụ - HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết. III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) HS: Viết bảng con thanh kiếm, âu yếm H+GV: Nhận xét, đánh giá B. Bài mới: GV: Nêu yêu cầu của tiết học 1.Giới thiệu bài: (2 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng 2.Hướng dẫn viết: HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao, a. HD quan sát, nhận xét: (6 phút) chiều rộng, cỡ chữ….
  2. tuốt lua, hạt thóc,...... H+GV: Nhận xét, bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói b. HD viết bảng con: ( 5 phút) vừa thao tác ). tuốt lúa, hạt thóc,.... HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.( Cả lớp ) GV: Quan sát, uốn nắn. c.HD viết vào vở ( 18 phút ) GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết từng tuốt lúa, hạt thóc,.... dòng. HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. 3. Chấm chữa bài: (4 phút ) GV: Quan sát, uốn nắn. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. 4. Củng cố, dặn dò: (2 ph) - Nhận xét, chữa lỗi trước lớp, GV: Nhận xét chung giờ học. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.
  3. TẬP VIẾT Con ốc, đôi guốc, cá diếc,.... I.Mục đích yêu cầu: - Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ: Con ốc, đôi guốc, cá diếc,.... - Viết nhanh, đẹp. - Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: Mẫu chữ, bảng phụ - HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết. III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) HS: Viết bảng con tuốt lúa, hạt thóc H+GV: Nhận xét, đánh giá B. Bài mới: GV: Nêu yêu cầu của tiết học 1.Giới thiệu bài: (2 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng 2.Hướng dẫn viết: HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao, a. HD quan sát, nhận xét: (6 phút) chiều rộng, cỡ chữ….
  4. Con ốc, đôi guốc, cá diếc,.... H+GV: Nhận xét, bổ sung GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói b. HD viết bảng con: ( 5 phút) vừa thao tác ). Con ốc, đôi guốc, cá diếc,.... HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.( Cả lớp ) GV: Quan sát, uốn nắn. GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết từng c.HD viết vào vở ( 18 phút ) dòng. Con ốc, đôi guốc, cá diếc,.... HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. GV: Quan sát, uốn nắn. 3. Chấm chữa bài: (4 phút ) GV: Chấm bài của 1 số học sinh. - Nhận xét, chữa lỗi trước lớp, 4. Củng cố, dặn dò: (2 ph) GV: Nhận xét chung giờ học. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.
Đồng bộ tài khoản