TCN 68-136:1995

Chia sẻ: meoconanlau

Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin về Tổng đài điện tử PABX - Yêu cầu kỹ thuật

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản