TCVN 3890:2009

Chia sẻ: kieuphong21053

Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Phòng Cháy chữa cháy. TCVN 3890:2009. Tiêu chuẩn này quy định về trang bị và những yêu cầu cơ bản đối với việc bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản