TCVN 4474 1987

Chia sẻ: minhphung21051

TCVN 4474 1987. Thoát nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế- Internal drainage – Design standard. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 19 : 1964 “Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế”.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản