TCVN 4513 1988

Chia sẻ: minhphung21051

TCVN 4513 1988. Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế - Internal water supply – Design standard. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 18 – 64 “Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế”.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản