TCVN 4572 1988

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
106
lượt xem
38
download

TCVN 4572 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4572 1988, Tiêu chuẩn Việt Nam-nước thải- phương pháp xác định hàm lượng đồng: tiêu chuẩn này qui định phương pháp so màu với natri dietyldithiocacbonat để xac định lượng đồng trong nước thải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4572 1988

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4572 : 1988 Tiêu chuẩn Việt Nam Nhóm I Nước thải TCVN Phương pháp xác định hàm lượng đồng 4572 – 88 Waste water Có hiệu lực từ 01/7/1989 Method for the derter mination of coupper content Tiêu chuẩn này quy định phương pháp so màu với natri dietyldithiocacbamat để xác định hàm lượng đồng trong nước thải. 1. Phương pháp lấy mẫu 1.1. Lấy mẫu theo TCVN 4556-88 1.2. Mẫy lấy để xác định đồng cần lấy riêng và cố định bằng axit nitric (d = 1,42) với tỉ lệ 3ml axit cho 1000 ml mẫu tới pH là 2. mẫu đã cố định bền trong 1 tháng. Khối lượng mẫu lấy để xác định đồng không nhỏ hơn 500 ml. 2. Phương pháp xác định 2.1. Nguyên tắc Đồng (II) có mặt trong nước tác dụng với natri dietyldithiocacbamat ở pH là 9 cho phức đồng dietyldithiocacbamat có màu từ vàng đến nâu, phụ thuộc vào hàm lượng đồng có trong nước. Xác định đồng theo cường độ màu. 2.2. Yếu tố cản trở (Sắt II, sắt III, mangan II, kẽm lớn hơn 10mg/l mới gây cản trở). 2.3. Dụng cụ, thuốc thử, cách xác định theo TCVN 2666-78.   Page 1 
Đồng bộ tài khoản