TCVN 4582 1988

Chia sẻ: minhphung21052

TCVN 4582 1988, Tiêu chuẩn Việt Nam-nước thải- phương pháp xác định hàm lượng dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp khối lượng và phương pháp sắc ký lớp mỏng xác định dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ trong nước thải.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản