TCVN 4616 1988

Chia sẻ: minhphung21052

TCVN 4616 1988, Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp-tiêu chuẩn thiết kế: Tiêu chuẩn này quy định nội dung và phương pháp lập quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp thiết kế mới và thiết kế cải tạo trogn phạm vi cả nước

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản