TCVN 5065 1990

Chia sẻ: alibabava40tencuop

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các khách sạn. Khách sạn là cơ sở kinh doanh phục vụ khách nước ngoài và trong nước lưu trú trong thời gian ngắn, đáp ứng nhu cầu về các mặt ăn uống, nghỉ ngơi giải trí và các dịch vụ cần thiết khác. Tiêu chuẩn này thay thế 20 TCVN 54 : 1972 "Khách sạn quốc tế - tiêu chuẩn thiết kế”. Giới hạn của tiêu chuẩn : 1. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các cơ sở ăn nghỉ du lịch khác như : Biệt thự...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản