TCVN 5747:1993

Chia sẻ: kieuphong2105

Tiêu chuẩn Việt Nam. TCVN 5747:1993. Thép. Phương pháp xác định chiều sâu lớp thấm cacbon. áp dụng cho thép thấm cacbon và qui định các phương pháp xác định chiều sâu lớp thấm cacbon

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản