TCVN 5937:1995

Chia sẻ: Le Thuy Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
351
lượt xem
71
download

TCVN 5937:1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5937:1995. Chất lượng không khí. Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh. Qui định giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh Giỏ hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5937:1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5937 - 1995 CHẤT LÝỢNG KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN CHẤT LÝỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH Air quality - Ambient air quality standards 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy ðịnh giá trị giới hạn các thông số cõ bản (bao gồm bụi lõ lửng, CO2, NO2, SO2, O3 và chì) trong không khí xung quanh. 1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng ðể ðánh giá mức chất lýợng không khí xung quanh và giám sát tình trạng ô nhiễm không khí. 2. Giá trị giới hạn Giá trị giới hạn các thông số cõ bản trong không khí xung quanh cho trong bảng 1. Bảng 1 - Giá trị giới hạn các thông số cõ bản trong không khí xung quanh (mg/m3) Trung bình Trung bình Trung bình Thông số TT 1 giờ 8 giờ 24 giờ 1 CO 40 10 5 2 NO2 0,4 - 0,1 3 SO2 0,5 - 0,3 4 Pb - - 0,005 5 O3 0,2 - 0,06 Bụi lõ lửng 6 0,3 - 0,2 Chú thích: Phýõng pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán xác ðịnh các thông số cụ thể ðýợc quy ðịnh trong các TCVN týõng ứng.
Đồng bộ tài khoản