TCVN 5937:1995

Chia sẻ: dinhlan05013

TCVN 5937:1995. Chất lượng không khí. Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh. Qui định giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh Giỏ hàng

Nội dung Text: TCVN 5937:1995

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5937 - 1995


CHẤT LÝỢNG KHÔNG KHÍ
TIÊU CHUẨN CHẤT LÝỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH
Air quality - Ambient air quality standards


1. Phạm vi áp dụng
1.1. Tiêu chuẩn này quy ðịnh giá trị giới hạn các thông số cõ bản (bao gồm bụi lõ
lửng, CO2, NO2, SO2, O3 và chì) trong không khí xung quanh.
1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng ðể ðánh giá mức chất lýợng không khí xung quanh
và giám sát tình trạng ô nhiễm không khí.
2. Giá trị giới hạn
Giá trị giới hạn các thông số cõ bản trong không khí xung quanh cho trong bảng 1.
Bảng 1 - Giá trị giới hạn các thông số cõ bản trong không khí xung quanh
(mg/m3)
Trung bình Trung bình Trung bình
Thông số
TT
1 giờ 8 giờ 24 giờ
1 CO 40 10 5
2 NO2 0,4 - 0,1
3 SO2 0,5 - 0,3
4 Pb - - 0,005
5 O3 0,2 - 0,06
Bụi lõ lửng
6 0,3 - 0,2


Chú thích: Phýõng pháp lấy mẫu, phân tích, tính toán xác ðịnh các thông số cụ
thể ðýợc quy ðịnh trong các TCVN týõng ứng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản