TCVN 5999:1995

Chia sẻ: kieuphong2105

Tiêu chuẩn Việt Nam. TCVN 5999:1995. Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước thải. Qui định các chi tiết về lấy mẫu nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt. Nó được dùng cho mọi loại nước thải

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản