TCVN 6223:2011

Chia sẻ: thoigiandau

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6223:2011 CỬA HÀNG KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Liquefied petroleum gas (LPG) store Safety Requirements Lời nói đầu TCVN 6223: 2011 thay thế TCVN 6223:1996. TCVN 6223 : 2011 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC98/SC4 Cơ sở thiết kế các công trình xăng dầu - dầu khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản