TCVN 7218:2002

Chia sẻ: dinhlan05011

TCVN 7218:2002. Kính tấm xây dựng. Kính nổi. Yêu cầu kỹ thuật. Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng đối với kính tấm, loại trong suốt, không màu, bề mặt nhẵn, được sản xuất theo phương pháp nổi, gọi tắt là kính nổi. Kính nổi được dùng chủ yếu trong xây dựng hoặc ngành ôtô, chế tạo gương...

Nội dung Text: TCVN 7218:2002

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản