TCVN 7888 2008

Chia sẻ: minhphung21052

TCVN 7888 2008: Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước : Tiêu chuẩn này áp dụng cho cọc bê tông ứng lực trước, được sản xuất theo phương pháp quay li tâm.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản