TCXD 4605 1988

Chia sẻ: minhphung21053

TCXD 4605 1988: Kĩ thuật nhiệt - Kết cấu ngăn che - Tiêu chuẩn thiết kế: Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế cách nhiệt cho kết cấu ngăn che cho các nhà và công trình có điều kiện vi khí hậu quy định.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản