Teaching and learning english part 11

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
57
lượt xem
4
download

Teaching and learning english part 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Grice's theoiy of implicature is an attempt to explain how a hearer gets what is meant, from the level of expressed meaning to the level of implied meaning from what is said. In order to explain the mechanisms by which people interpret conversational implicature (Levinson 1983. Yule 1996).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Teaching and learning english part 11

Đồng bộ tài khoản