Teamwork skill - Kỹ năng làm việc nhóm

Chia sẻ: Nguyen Kim Tien | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:42

0
1.602
lượt xem
1.077
download

Teamwork skill - Kỹ năng làm việc nhóm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhóm là tập hợp của nhiều người cùng nhau cam kết đạt được một mục tiêu chung. Những người này hợp tác hỗ trợ lẫn nhau để nhóm đạt được kết quả xuất xắc. Giúp nhau đạt được kết quả cao hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Teamwork skill - Kỹ năng làm việc nhóm

 1. TEAMWORK SKILL SAVICOM 2008 PHẠM THÀNH CÔNG
 2. GIAO KẾT 1. Mạnh dạn phát biểu ý kiến và xây dựng bài học. 2. Đúng giờ. 3. Tắt hoặc để chế độ rung cho điện thoại di động. 4. Hạn chế đi ra ngoài. 5. Hãy hỏi bất cứ khi nào bạn muốn. 6. THOẢI MÁI VÀ VUI VẺ 
 3. MỤC TIÊU KHÓA HỌC • Biết và hiểu rõ các yếu tố của một nhóm làm việc hiệu quả. • Vận dụng mô hình nhóm làm việc hiệu quả để cải thiện kết quả làm việc của nhóm mình.
 4. NỘI DUNG TRÌNH BÀY • Thế nào là một nhóm? • Các yếu tố của một nhóm làm việc hiệu quả.
 5. ĐỊNH NGHĨA NHÓM ?
 6. ĐỊNH NGHĨA NHÓM • NHÓM là tập hợp của nhiều người cùng nhau cam kết đạt được một mục tiêu chung. Những người này hợp tác hỗ trợ lẫn nhau để nhóm đạt được kết quả xuất xắc.
 7. LỢI ÍCH CỦA LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ • Giúp nhau đạt được kết quả cao hơn. • Có thêm nhiều ý kiến, sáng kiến để lựa chọn. • Đảm bảo tính khả thi do nhiều người cùng có trách nhiệm và cùng chung sức.
 8. Bài tập • Yêu cầu: Thành lập nhóm, đặt tên và Slogan cho nhóm của mình. • Thời gian: 05 phút
 9. CÁC KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM ?
 10. • 1) Mục tiêu hướng đến của teamwork; • 2) Tinh thần của người lãnh đạo nhóm; • 3) Chức năng của từng thành viên trong nhóm; • 4) Tính hệ thống trong teamwork; • 5) Tính truyền thông trong teamwork; • 6) Điều hòa các mối quan hệ trong teamwork.
 11. CÁC KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ MOÁI QUAN  MỤC HEÄ TIÊU TRAO ÑOÅI  NHOÙM  NGÖÔØI  THOÂNG TIN HIEÄU  LAÕNH ÑAÏO QUAÛ  HEÄ THOÁNG VAI TROØ
 12. ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU TRAO ÑOÅI  NHOÙM  NGÖÔØI  THOÂNG TIN HIEÄU  LAÕNH ÑAÏO QUAÛ 
 13. LÀM SAO ĐỂ XÁC ĐỊNH “MỤC TIÊU” CHO NHÓM CỦA MÌNH Bài tập Yêu cầu: Xây dựng định hướng cho nhóm của mình Thời gian: làm bài 10 phút
 14. LÀM SAO ĐỂ XÁC ĐỊNH “MỤC TIÊU” CHO NHÓM CỦA MÌNH • AI là khách hàng của chúng ta? • VIỄN CẢNH trong tương lai của chúng ta là gì? • LÝ DO nhóm chúng ta tồn tại? • Những ai phải là THÀNH VIÊN của nhóm? • Như thế nào là THÀNH CÔNG? • Chúng ta làm việc với nhau THẾ NÀO ĐÂY?
 15. NGƯỜI LÃNH ĐẠO MỤC TIÊU NHOÙM  NGÖÔØI  HIEÄU  LAÕNH ÑAÏO QUAÛ 
 16. GAME  •Người lãnh đạo lý tưởng
 17. NGƯỜI LÃNH ĐẠO 1. Nhìn xa trông rộng: đưa ra được viễn cảnh tương lai cho tổ chức. 2. Tập hợp và hướng mọi người cùng thực hiện mục tiêu chung. 3. Tạo điều kiện: cho thành viên thực hiện tốt công việc (kể cả việc huấn luyện nhân viên khi cần). 4. Động viên: nhất là những lúc khó khăn, giúp thành viên luôn hăng say với công việc. 5. Thực hiện tốt và xuất xắc các kế hoạch đề ra.
 18. NGƯỜI LÃNH ĐẠO 1. Sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân. 2. Chia sẻ quyền lãnh đạo dựa trên kỹ năng chuyên môn của từng thành viên. 3. Truyền bá viễn cảnh với tất cả mọi người. 4. Đảm bảo cung cấp các nguồn lực cần thiết. 5. Dỡ bỏ các rào cản. 6. Ra quyết định một cách dứt khoát, kịp thời. 7. Làm gương trong việc xây dựng tinh thần đồng đội.
 19. VAI TRÒ CỦA CÁC THÀNH VIÊN MỤC TIÊU NHOÙM  NGÖÔØI  HIEÄU  LAÕNH ÑAÏO QUAÛ  VAI  TROØ
 20. VAI TRÒ CỦA CÁC THÀNH VIÊN 1. Ai làm việc gì? 2. Phạm vi ra quyết đinh. 3. Phạm vi chịu trách nhiêm. 4. Mong đợi của nhóm đối với thành viên là gì?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản