Tên gọi và phân loại enzym (Lớp Liase)

Chia sẻ: Nguyen Phuonganh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
121
lượt xem
34
download

Tên gọi và phân loại enzym (Lớp Liase)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lớp 3: Liase (lớp enzym phân giải chết không theo thuỷ phân) Đây là lớp enzym phân giải hoặc tổng hợp chất không theo con đường thuỷ phân. (Nhóm ghép của enzym này là dẫn xuất VTM Bị - LTPP). Kết quả của phản ứng thường làm xuất hiện (hoặc mất đi) một mạch nối.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tên gọi và phân loại enzym (Lớp Liase)

  1. Tên gọi và phân loại enzym (tt) Lớp 3: Liase (lớp enzym phân giải chết không theo thuỷ phân) Đây là lớp enzym phân giải hoặc tổng hợp chất không theo con đường thuỷ phân. (Nhóm ghép của enzym này là dẫn xuất VTM Bị - LTPP). Kết quả của phản ứng thường làm xuất hiện (hoặc mất đi) một mạch nối.
  2. Dựa vào mạch nối mà enzym tác dụng, người ta chia ra các kiểu xúc tác như sau: C - C liase; C - O liase; C - N liase; C - S liase... Ví dụ: + Kiểu C - C lia se thường gặp là carboxylase, aldolase
  3. Lớp 4: Ligase hoặc syntetase (lớp enzym tổng hợp chất) Đây là lớp enzym xúc tác sự trùng hợp chất với sự tham gia của ATP. Thường phân ra mấy nhóm lớn sau đây: 1. Ligase tạo mạch nối C – O Ví dụ: Trong quá trình hoạt hoá và vận chuyển acid amin của sự tổng hợp protein ở tế bào, mỗi acid amin.
  4. 2. Ligase liên kết acid với cơ chất chứa gốc SH Nhóm ghép của enzym này là coenzym - acyl - hoá (viết tắt là COA hoặc COA-SH)
  5. 3. Ligase tạo nên kết C – C Ví dụ: Enzym pyruvatcarboxylase xúc tác phản ứng sau:
Đồng bộ tài khoản