Thách thức của quá trình hội tụ kế toán quốc tế và những kinh nghiệm cho Việt Nam

Chia sẻ: richmax

Thách thức của quá trình hội tụ kế toán quốc tế và những kinh nghiệm cho Việt Nam Viễn cảnh hội tụ kế toán quốc tế từ chuẩn mực đến thực tiễn là một quá trình đầy thử thách bởi thực trạng việc vận dụng chuẩn mực của các quốc gia và từng khu vực theo những phương pháp tiếp cận khác nhau.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản