Thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
236
lượt xem
71
download

Thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm thuộc trách nhiệm quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. Thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Nông nghiệp và PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Vụ trưởng Vụ Tài chính Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tài chính Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Theo kế hoạch được phê duyệt Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Thông báo xét duyệt quyết toán năm
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư được giao quản lý các nguồn vốn đầu tư XDCB gửi Báo cáo quyết toán quyết toán vốn đầu tư 1. theo niên độ ngân sách năm về Bộ Nông nghiệp và PTNT (Vụ Tài chính) trước ngày 31/1. - Vụ Tài chính thực hiện kiểm tra nội dung, biểu mẫu báo cáo 2. quyết toán của đơn vị. Nếu thấy chưa đáp ứng yêu cầu theo qui định, Vụ có văn bản hướng dẫn, yêu cầu đơn vị bổ sung, sửa đổi. - Căn cứ hồ sơ báo cáo quyết toán các đơn vị đã nộp, Vụ Tài 3. chính lập kế hoạch và thời gian thực hiện thẩm định, tổng hợp theo từng đơn vị cụ thể. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Chủ Đầu tư thành lập BQL và kế toán riêng
  3. Thành phần hồ sơ - Bảng cân đối kế toán - Nguồn vốn đầu tư - Thực hiện đầu tư xây dựng - Thuyết minh báo cáo tài chính - Chi tiết nguồn vốn đầu tư - Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình - Quyết toán vốn đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao sử dụng - Chi phí khác - Chi phí Ban quản lý dự án - Bản đối chiếu cấp phát vốn đầu tư với cơ quan thanh toán vốn đầu tư XDCB. Chủ Đầu tư không thành lập BQL hoặc BQL không tổ chức kế toán riêng 2. - Thực hiện trên cùng hệ thống sổ sách kế toán của Đơn vị - Mở số kế toán chi tiết phản ánh nguồn vốn đầu tư, chi phí thực hiện đầu tư. Đối với dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Hàng năm ngoài việc lập các biểu mẫu báo cáo quyết toán theo chế độ kế 3. toán áp dụng phải lập thêm: - Thực hiện khối lượng đầu tư lâm sinh dự án. Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. 06 phụ biểu chi tiết Quyết định số 214/2000/QĐ-BTC... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản