Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Cấp Xã)*

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
4
download

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Cấp Xã)*

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (cấp xã)*', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Cấp Xã)*

  1. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Cấp Xã)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ phận giúp việc của UBND cấp xã; Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận giúp việc của UBND cấp xã; Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong vòng 20 ngày. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Chi phí thẩm Chi phí thẩm định kết quả lựa định kết quả Văn bản 316/NHCS- 1. chọn nhà thầu bằng 0,01% giá lựa chọn nhà KH ngày 02/0... gói thầu, tối thiểu là 500.000 thầu đồng và tối đa là 30.000.000
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định đồng Nghị định 58/2008/NĐ-CP của C... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Báo cáo thẩm định Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Ban QLDA trình báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu; Bộ phận giúp việc của UBND cấp xã tiến hành thẩm định 2. kết quả lựa chọn nhà thầu; Bộ phận giúp việc của UBND cấp xã trình báo cáo thẩm 3. định KQ lựa chọn nhà thầu lên Chủ tịch UBND cấp xã.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Bản chụp quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc 1. quyết định thành lập, điều ước hoặc thoả ước quốc tế (nếu có); Kế hoạch đấu thầu; 2. - Hồ sơ yêu cầu; - Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn 3. đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp; 4. - Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất; 5. - Các hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan; - Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn 6. đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp;
  4. Thành phần hồ sơ - Văn bản phê duyệt các nội dung của quá trình đấu thầu theo quy 7. định; 8. - Biên bản thương thảo hợp đồng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn; 9. - Ý kiến về kết quả đấu thầu của tổ chức tài trợ nước ngoài (nếu có); 10. - Các tài liệu khác có liên quan. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản