Thẩm định , phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng và báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
115
lượt xem
20
download

Thẩm định , phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng và báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thẩm định , phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm a, b, c (trừ những dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng và báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm định , phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng và báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng)

  1. Thẩm định , phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng và báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở vật chất và thiết bị trường học Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Giáo dục và Đào tạo Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Dự án nhóm A không quá 40 ngày làm việc; Dự án nhóm B không quá 30 ngày làm việc; Dự án nhóm C không quá 20 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Tổ chức
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí thẩm Biểu mức thu lệ phí thẩm Thông tư số 109/2000/TT- 1. định định đầu tư BTC n... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Cục Cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em chủ trì. 2. Bước 2 Các đơn vị thuộc Bộ góp ý hồ sơ. 3. Bước 3 Trình Lãnh đạo Bộ ký.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ a. Dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, B, C (trừ những dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng). – Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục 1. số II ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12//2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình): – Dự án đầu tư xây dựng công trình gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở. – Các văn bản pháp lý có liên quan khác. b. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng): – Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 2. 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. – Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. – Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán – Các văn bản pháp lý có liên quan khác. Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự Thông tư số 03/2009/TT- 1. toán của công trình BXD ng... Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế -kỹ thuật xây Thông tư số 03/2009/TT- 2. dựng công trình BXD ng... Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế -kỹ thuật xây Thông tư số 03/2009/TT- 3. dựng công trình BXD ng... Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ Thông tư số 03/2009/TT- 4. thuật xây dựng công trình BXD ng... Thông tư số 03/2009/TT- 5. Sơ đồ mặt bằng xây dựng BXD ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản