Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình sử dụng vốn ODA (Cấp Bộ)*

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
7
download

Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình sử dụng vốn ODA (Cấp Bộ)*

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ kế hoạch và đầu tư Lĩnh vực thống kê:Hỗ trợ phát triển chính thức và viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình sử dụng vốn ODA (Cấp Bộ)*

  1. Thẩm định, phê duyệt nội dung chương trình sử dụng vốn ODA (Cấp Bộ)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hỗ trợ phát triển chính thức và viện trợ phi chính phủ nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Thời hạn thẩm định không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định, thủ trưởng cơ quan chủ quản ra quyết định phê duyệt chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của mình. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định chương trình. Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, Ngành, đơn vị có liên quan... Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Thời hạn thẩm định không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định, thủ trưởng cơ quan chủ quản ra quyết định phê duyệt chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của mình.
  2. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước Xác định cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định: + Với chương trình hỗ trợ kỹ thuật: Cơ quan chủ quản xác định một đơn vị trực thuộc chuyên trách làm nhiệm vụ thẩm định các chương trình (Với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của 1. Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cơ quan chủ trì thẩm định trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) + Với chương trình đầu tư: Thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng công trình. Cơ quan chủ trì thẩm định chương trình tổ chức thẩm định theo trình tự: 2. * Với chương trình hỗ trợ kỹ thuật: + Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định. + Tham vấn ý kiến của các cơ quan có liên quan.
  3. Tên bước Mô tả bước + Lựa chọn hình thức thẩm định: Hình thức tổng hợp ý kiến thẩm định hoặc hình thức tổ chức hội nghị thẩm định * Với chương trình đầu tư: Theo quy trìn thẩm định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng . Cơ quan chủ trì thẩm định chuẩn bị báo cáo kết quả thẩm định kèm theo các tài liệu liên quan trình cơ quan chủ quản để cơ quan chủ quản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện 3. chương trình (nếu là chương trình thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ) hoặc cơ quan chủ quản phê duyệt văn kiện chương trình. Thông báo kết quả phê duyệt: Cơ quan chủ quản thông báo cho nhà tài trợ và chủ dự án kết quả phê duyệt văn kiện dự án, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo thẩm 4. định, quyết định phê duyệt, quyết định đầu tư (bản gốc hoặc bản sao công chứng) kèm theo văn kiện chương trình đã được phê duyệt bằng tiếng Việt và tiếng Anh có đóng dấu giáp lai của cơ quan chủ quản.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ -Tờ trình đề nghị phê duyệt chương trình của cơ quan chủ quản (đối với chương trình do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), của chủ dự án (với chương trình do cơ quan chủ quản phê duyệt); - Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục tài trợ chính thức; - Văn kiện chương trình (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nếu có); 1. - Các văn bản và ý kiến trả lời của các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị chương trình và các văn bản thỏa thuận, ghi nhớ với nhà tài trợ hoặc đại diện của nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có); - Báo cáo tài chính của chủ dự án trong ba năm gần nhất, có xác nhận của cơ quan chủ quản (đối với chương trình, dự án theo cơ chế cho vay lại) 2. Số bộ hồ sơ: 08 bộ (trong đó có ít nhất 01 bộ gốc).
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Nội dung văn kiện chương trình sử dụng vốn Thông tư 04/2007/TT-BKH 1. ODA ngày... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản