THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN

Chia sẻ: lovelace1989

Mục tiêu thẩm định là đánh giá một cách chính xác và trung thực tính hiệu quả kinh tế của một dự án đầu tư, qua đó xác định được khả năng thu hồi nợ của NH khi đầu tư vào dự án đó. Đối tượng cần thẩm định khi cho vay trung và dài hạn là dự án đầu tư của người vay vốn lập và gởi cho NH.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản