Tham khảo: Đất nước (Trích trường ca Mặt đường khát vọng) Nguyễn Khoa Điềm

Chia sẻ: kata_9

1.Trình bày những nét khái quát về tác giả Nguyễn Khoa Điềm? - Nguyễn Khoa Điềm sinh 1943 tại Huế trong một gia đỡnh trớ thức cú truyền thống yờu nước và tinh thần cách mạng. - Năm1955, ông ra Bắc học tại trường học sinh miền Nam. - Năm 1964, tốt nghiệp Đại học khoa Văn, hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên thành phố Huế. - Sau 1975, Nguyễn Khoa Điềm tiếp tục hoạt động chính trị và nghệ thuật ở Thừa Thiên- Huế. Ông từng là Tổng thư kí Hội nhà văn Việt Nam và...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản