Tham luận về việc :"Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học"

Chia sẻ: tranbaoquyen

Dân chủ là sản phẩm của chính trị, là mơ ước ngàn đời của quần chúng trong xã hội. Dân chủ là khát vọng tinh thần đòi giải phóng của con người để đạt tới tự do, là động lực của mọi cuộc cách mạng. Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, là điều kiện để phát triển, hoàn thiện nhân cách con người. Chính vì vậy, Chi uỷ nhà trường, BGH và Công đoàn nhà trường xác định việc thực hành dân chủ là một yếu tố quan trọng để phát huy nội lực...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản