Thẩm tra phương án phân bổ vốn đầu tư (nguồn vốn xây dựng cơ bản) nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
398
lượt xem
61
download

Thẩm tra phương án phân bổ vốn đầu tư (nguồn vốn xây dựng cơ bản) nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: + Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, UBND tỉnh gửi hồ sơ đến KBNN. KBNN kiểm soát thanh toán theo quy định mà không chờ ý kiến thẩm tra của Bộ Tài chính. + Bộ Tài chính thẩm tra phương án phân bổ vốn đầu tư (thẩm tra sau). Trường hợp dự án phân bổ không đúng quy định, Bộ Tài chính có ý kiến dừng thanh toán, nếu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm tra phương án phân bổ vốn đầu tư (nguồn vốn xây dựng cơ bản) nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thẩm tra phương án phân bổ vốn đầu tư (nguồn vốn xây dựng cơ bản) nguồn vốn trái phiếu Chính L. Đầu tư 78. Thẩm tra phương án phân bổ vốn đầu tư (nguồn vốn xây dựng cơ bản) nguồn vốn trái phiếu Chính phủ ( - Trình tự thực hiện: + Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, các gửi hồ sơ đến KBNN. KBNN kiểm soát thanh toán theo quy định mà không chờ ý kiến thẩm tra của Bộ Tài chính. + Bộ Tài chính thẩm tra phương án phân bổ vốn đầu tư (thẩm tra sau). Trường hợp dự án phân bổ không đ nếu đã thanh toán thì thực hiện thu hồi ngay số vốn đã thanh toán cho dự án. - Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu chính. - Thành phần, số lượng hồ sơ: + Đối với dự án chuẩn bị đầu tư: văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư. + Đối với dự án thực hiện đầu tư: dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật đối với dự tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có). Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: + Trong thời hạn 5 ngày làm việc sau khi nhận được kế hoạch phân bổ vốn đầu tư. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: + Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Đầu tư - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận - Lệ phí : Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có
  2. + Mẫu số 01/TPCP ban hành kèm theo Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 sửa đổi, bổ sung một - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không - Căn cứ pháp lý: + Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật Di sản + Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH 12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khoá 12. - Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật N + Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trìn + Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và x và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ; + Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình + Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành TPCP để đầ của đất nước; + Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng T + Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đầu tư xây bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn TPCP và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2010. +Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn + Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/T sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2007/TT-BTC và Thông tư số 133/2007/TT-BTC; + Thông tư số 119/2008/TT-BTC ngày 08/12/2008 hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư 12/2008/NQ-QH. Bộ (Tỉnh):… PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 20… (Kèm theo công văn số… ngày… tháng… năm 20…)
  3. Tổng mức bố Quyết định đầu tư 3 trí vốn trái Địa điểm Năng lực Thời gian KC- phiếu Chính Tên dự án STT xây dựng thiết kế phủ cả giai HT Số QĐ, ngày, Tổng mức đoạn (2003- đầu tư tháng, năm 2010) 1 2 3 4 5 6 7 8 Tổng số Các dự án theo I ngành/lĩnh vực Dự án… 1 Dự án… 2 Dự án… 3 … Các dự án theo II ngành/lĩnh vực Dự án… 1 Dự án… 2 Dự án… 3 … Nơi nhận: BỘ TRƯ - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản