Thang đo servqual một công cụ đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện đại học

Chia sẻ: banhcauvong

Thư viện đại học được xem là nơi lưu trữ và cung cấp tài liệu phục vụcho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Tham gia vào hệ thống đánh giá chất lượng giáo dục AUN, thư viện là một trong các tiêu chí bắt buộc để xếp loại các trường đại học. Trong thời gian gần đây các trường đại học đầu tư phát triển thư viện, tuy nhiên công tác đánh giá chất lượng thư viện vẫn xoay quanh các tiêu chí truyền thống gồm số lượng tài liệu, máy tính có trong thư viện, qui...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản