THÁNH GIÓNG

Chia sẻ: kata_9

Nắm được nội dung, ý nghĩa và 1 số nét nghệ thuật tiêu biểu của truyện Thánh Gióng. - Kể được truyện - Giáo dục lòng yêu nước và bảo vệ truyền thống anh hùng dân tộc qua các thời đại II- Chuẩn bị: - Gv: sgk – sgv – tài liệu tham khảo – tranh ảnh – bảng phụ - Hs: đọc trước bài ở nhà - soạn bài theo sgk.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: THÁNH GIÓNG

THÁNH GIÓNG

I- Mục tiêu cần đạt

Giúp học sinh

- Nắm được nội dung, ý nghĩa và 1 số nét nghệ thuật tiêu biểu của truyện

Thánh Gióng.

- Kể được truyện

- Giáo dục lòng yêu nước và bảo vệ truyền thống anh hùng dân tộc qua các

thời đại

II- Chuẩn bị:

- Gv: sgk – sgv – tài liệu tham khảo – tranh ảnh – bảng phụ

- Hs: đọc trước bài ở nhà - soạn bài theo sgk.

III- Tiến trình tổ chức các hoạt độngHoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung

Hoạt động 1: Khởi động

1. Tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

Thế nào truyền Trả lời
? là

thuyết? Kể lại truyện con

rồng cháu tiên?
3.Giới thiệu bài mới Ngh eHoạt động 2: HDHS tìm hiểu tác phẩm I- Giới thiệu tác phẩm

- Thể loại truyền thuyết
? Truyền thuyết là những

truyện ntn? Lấy ví dụ Trả lời

trong bánh trưng bánh

giầy phân tích?Hoạt động 3: HDHS đọc hiểu văn bản II- Đọc – hiểu văn bản

1. Đọc – tìm hiểu chú
Gv hướng dẫn học sinh Lắng nghe

thích- tìm bố cục
đọc Đọc

* Đọc – kể
Gọi hs đọc Nhận xét cách đọc của

bạn

Gv nhận xét chung uốn Nghe

nắn cách đọc.

Gọi hs kể tóm tắt truyện Kể

Nhận xét cách kể của bạn * Chú thích: sgk

HDHS chú thích 1 số từ Chú thích

trong sgk.

Tục truyền? Phổ biến truyền miệng
trong dân gian thường mở

đầu trong các truyện dân

* Bố cục: 4 phần
Tâu ? gian.

? Văn bản chia làm mấy Tâu: báo cáo nói với vua + P1: Từ đầu  nằm đấy

phần ? nêu nội dung của Trả lời + P2: Tiếp  cứu nước

từng phần? Suy nghĩ – trả lời + P3: Tiếp  lên trời
Bổ xung
Gióng Gióng tre + P4: còn lại
Đánh mạnh liên 1. Sự ra đời kì lạ của

tục gióng

Thúc ngựa đi 2. Gặp sứ giả, cả làng

nuôi gióng

3. Gióng cùng nhân dân

chiến đấu và chiến thắng

giặc ân.

4. Gióng bay về trời2. Phân tích
Hoạt động 4: HDHS phân tích

a/ Sự ra đời của Gióng
? Theo dõi phần đầu văn Suy nghĩ – trả lời

- Bà mẹ ra đồng dẫm lên
bản cho biết những chi tiết

vết chân to, lạ ngoài đồng
nào kể về sự ra đời của
và thụ thai 12 tháng.
Gióng?

Kì lạ - 3 năm không biết nói,

? Sự ra đời của Gióng là biết cười, đặt đâu nằm

bình thường hay kì lạ? Dân gian quan niệm đã là đấy.

? Vì sao nhân dân muốn bậc anh hùng thì phải phi

sự ra đời của Gióng là kì thường kì lạ trong mọi

lạ. biểu hiện kể cả lúc mới

sinh ra...

Suy nghĩ – trả lời

? Với sự ra đời kì lạ em ( Gióng gần gũi với nhân

nghĩ gì về nguồn gốc đó dân)

của Gióng? Bật ra tiếng nói b/ Gióng đòi đi đánh giặc

? Giặc ân xâm lược nước - Tiếng nói đầu tiên là đòi

ta chú bé thay đổi ntn? Nhận nhiệm vụ thảo luận, đi đánh giặc  biểu lộ

? Tiếng nói đầu tiên của thống nhất ý kiến – trình lòng yêu nước sâu sắc,

chú bé là gì? nói với ai? bày niềm tin chiến thắng sức

Trong hoàn cảnh nào? Các nhóm bổ xung mạnh tự cường của dân

tiếng nói đó có ý nghĩa gì? tộc.

? Gióng còn yêu cầu điều Suy nghĩ – trả lời

gì? điều đó có ý nghĩa gì? Bổ xung - Đòi ngựa sắt, roi sắt, áo
Đánh giặc cần lòng yêu giáp sắt để đánh giặc.

nước nhưng cần cả vũ khí

sắc bén để đánh giặc.

? Vua lập tức đáp ứng - Đánh giặc là ý chí của

những yêu cầu đó, điều toàn dân tộc, Gióng là

này có ý nghĩa gì? người thực hiện ý chí và

sức mạnh của toàn dân

tộc

? Từ hôm gặp xứ giả có gì c/ Gióng được nuôi lớn để

lạ trong cách lớn lên của Cơm ăn mấy cũng không đánh giặc.

no, áo vừa mặc xong đã
Gióng?

? Trong dan gian còn căng đứt chỉ

truyền tụng những câu ca Bẩy nong cơm 3 nong cà

dao nào nói về sức ăn uống 1 hơi nước cạn đà

uống phi thường của khúc sông.

Gióng?

? Sự lớn lên của Gióng nói ước mong lớn nhanh kịp

lên suy nghĩ và ước mong đánh giặc.

gì của nhân dân về người

anh hùng đánh giặc.
Những người nuôi Cha mẹ làm lụng nuôi - Bà con vui lòng gom
?

Gióng lớn lên là ai? Nuôi con góp gạo nuôi chú bé.

bằng cách nào? Bà con vui lòng gom góp - Chú bé lớn nhanh như

? Gióng có sự thay đổi ra gạo nuôi Gióng. thổi vươn vai trở thành

Suy nghĩ – trả lời
sao tráng sĩ  Gióng thuộc

? Như vậy sức mạnh của Suy nghĩ – trả lời về nhân dân, sức mạnh

Gióng được nuôi dưỡng từ của Gióng là sức mạnh

đâu? sức mạnh của Gióng của cả cộng đồng.

là sức mạnh của ai? d/ Gióng đánh giặc thắng

? Gióng đã trở thành tráng Suy nghĩ – trả lời giặc và trở về trời.

sĩ đánh giặc ntn?

? Em nghĩ gì về cái vươn Vươn vai phi thường

vai thần kì của của Gióng? Là ước mong của nhân

dân về người anh hùng

đánh giặc. - Roi sắt gẫy nhổ những

tiết “ roi Tre là sản vật của quê cụm tre bên đường quật
? Chi

sắt...đường” có ý nghĩa gì? hương  cả quê hương vào giặc.

Gv: Cây cỏ cũng trở thành cùng Gióng đánh giặc

vũ khí giết thù như lời Bác - Tinh thần tiến công

Hồ “ ai có súng...” mãnh liệt của người anh
? Tại sao tác giả dân gian hùng. - Giặc tan tráng sĩ cởi áo

không để Gióng trở về - Gióng ra đời cũng thần giáp sắt bay về trời.

kinh đô nhận tước phong kì, ra đi cũng thần kì,

của vua hoặc về quê chào nhân dân bất tử hóa

mẹ già? Thánh Gióng bằng cách

để nhân vật hóa thân vào

đất nước, trời mây vĩnh

hằng, Gióng và ngựa sắt

còn là biểu tượng cho khả

năng và sức mạnh tiềm ẩn

của dân tộc.
* ý nghĩa của truyện
Hoạt động 5: HDHS tìm hiểu ý nghĩa của truyện

Thánh Gióng là hình ảnh
tượng Thánh Suy nghĩ – trả lời
? Hình

cao đẹp của người anh
Gióng cho em suy nghĩ gì

hùng đánh giặc.
về quan niệm và ước mơ

- Là ước mơ của nhân dân
của nhân dân?
tượng Thánh Hs tự bộc lộ về sức mạnh tự cường của
? Hình

Gióng được tạo ra bằng + Cái vươn vai của Gióng dân tộc.

những yếu tố thần kì.Với + Gióng nhổ tre quật giặc

em chi tiết thần kì nào đẹp + Gióng bay về trời

nhất? Vì sao?

? Theo em truyền thuyết Thời đại Hùng Vương - Phản ánh lịch sử chống

Thánh Gióng phản ánh sự chiến tranh tự vệ đã huy ngoại xâm thời xa xưa

thật lịch sử nào trong quá động sức mạnh của cả của cha ông ta.

khứ của dân tộc.. cộng đồng cư dân người

Hs đọc ghi nhớ việt cổ... *Ghi nhớ: sgk/23

Đọc

Hoạt động 6: HDHS luyện tập III- Luyện tập

Phát biểu cảm nghĩ bài
? Hình ảnh nào của Gióng Hs tự bộc lộ

1,2 /34
là hình ảnh đẹp nhất trong

tâm trí em?

? Theo em tại sao hội thi Suy nghĩ – trả lời

thể thao trong nhà trường

phổ thông lại mang tên

Hội Khoẻ Phù Đổng

Hoạt động 7: Củng cố - dặn dò
? Truyền thuyết là những Suy nghĩ – trả lời

truyện ntn? Với em truyện

Thánh Gióng có ý nghĩa

Tiếp nhận – thực hiện
gì?

- Về nhà học bài

- Chuẩn bị bài từ mượn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản