Thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
6
download

Thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Lao động Thương binh và xã hội thuộc Lĩnh vực thống kê:Việc làm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

  1. Thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Việc làm Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm sẽ đặt trụ sở và hoạt động Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định thành lập
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Bộ, ngành, cơ quan TW gửi công văn đề nghị chấp thuận thành 1. Bước 1 lập Trung tâm tới UBND cấp tỉnh nơi Trung tâm sẽ đặt trụ sở và hoạt động, kèm theo hồ sơ theo quy định. -Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh thành phố trực thuôc Trung ương tiếp nhận hồ sơ, trao giấy biên nhận cho cơ quan nộp 2. Bước 2 hồ sơ ghi rõ ngày tháng năm nhận, những văn bản có trong hồ sơ và thời hạn trả lời. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố xem xét, ký văn bản chấp thuận thành lập Trung tâm thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 3. Bước 3 CP. Nếu không chấp thuận thành lập Trung tâm thì Sở Lao động TBXH có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP 4. Bước 4 quyết định thành lập Trung tâm thuộc quyền quản lý .
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Công văn đề nghị chấp thuận thành lập Trung tâm - Đề án thành lập Trung tâm, gồm: sự cần thiết, mục tiêu hoạt động, nhiệm 2. vụ cụ thể, những điều kiện cần thiết để đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm và tính khả thi của đề án. -Các giấy tờ văn bản liên quan chứng minh đã đủ các điều kiện hoặc cam kết của cơ quan quản lý trực tiếp đảm bảo đủ các điều kiện để thành lập Trung tâm gồm: Bản sao (có công chứng) một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho Trung tâm sử dụng hoặc hợp 3. đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng. Bản kê khai trang thiết bị, các phương tiện làm việc và đi lại, danh sách nhân viên của Trung tâm tại thời điểm đề nghị thành lập có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp Trung tâm. Văn bản chấp thuận thành lập Trung tâm của UBND tỉnh, thành phố nơi 4. Trung tâm dặt trụ sở và hoạt động
  4. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định -Có địa điểm, trụ sở làm việc ổn định từ 36 tháng trở lên -Có trang thiết bị và phương tiện làm việc phù hợp với từong nhiệm vụ -Có ít nhất 5 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên Thông tư số 1. thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ. 20/2005/TT- Người được tuyển dụng vào Trung tâm phải là người BLĐTBX... có lý lịch rõ rang, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án được UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. Đối với nhân viên được điều động sang làm việc tại Trung tâm phải có xác nhận của cơ quan cũ. Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ng...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản