THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Chia sẻ: khuongduy

Tham khảo tài liệu 'thanh lý hợp đồng gia công', biểu mẫu - văn bản, hợp đồng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc
O0o
THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG
Số :………………/TLHĐ
Căn cứ Luật Thương Mại được Quốc Hội thông qua ngày 10 tháng 5 năm 1997 và các văn
bản pháp luật khác có liên quan .
Hôm nay, ngày tháng năm

BÊN NHẬN GIA CÔNG
1.
CÔNG TY TNHH ………….
Địa chỉ : ………….,
Tel : ………………..
Mã số thuế :…………
Đại diện : ………….. Chức vụ : Giám đốc
(sau đây gọi là bên A)

2. BÊN GIAO GIA CÔNG
CÔNG TY TNHH ……….
Địa chỉ : ……., TPHCM
Tel : …….
Mã số thuế : ……..
Đại diện : ……… Chức vụ: Giám đốc
(sau đây gọi là bên B)

Sau khi bàn bạc, hai bên thỏa thuận đồng ý thanh lý h ợp đ ồng gia công s ố …………………..
ký ngày ………………. như sau:

• Bên B đã giao cho bên A số lượng nguyên vật liệu :
Số lượng:
o Tên NVL:
• Bên A đã hoàn thành theo đúng yêu cầu và bàn giao cho Bên B số lượng thành phẩm:
Số lượng:
o Tên TP:
o Số lượng NVL còn thừa sau khi gia công là: ………………………………
• Bên A xuất hoá đơn GTGT số ………………………………. ngày …………………. cho
bên B trị giá:
o Tổng tiền hàng: …………………………………
o Thuế GTGT ………………………………..
o Tổng thanh toán ………………………………..
(viết bằng chữ:
……………………………………………………………………………………………………….)
• Bên B thanh toán cho bên A số tiền ………………………………… bằng ………………
trong ……………………..

Thanh lý hợp đồng này được lập thành 04 (bốn ) b ản gốc , m ỗi bên gi ữ 02 (hai) b ản có giá tr ị
như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A
1
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản