THANH NIÊN VỚI VIỆC GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC - Phần 2

Chia sẻ: khanhhoahuta

Văn hóa khắc họa bản sắc và phương thức tồn tại của một cộng đồng, khiến cộng đồng ấy có một đặc thù riêng. Như vậy, văn hóa mang bản sắc dân tộc. Và yếu tố dân tộc là yếu tố quyết định nhất của một nền văn hóa. Bản sắc văn hóa dân tộc là cái "hồn", là sức sống nội sinh, là cái thẻ căn cước của mỗi dân tộc, để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác, từ đó nó có thể biểu lộ một cách trọn vẹn nhất sự hiện diện của mình trong...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: THANH NIÊN VỚI VIỆC GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC - Phần 2

THANH NIÊN VỚI VIỆC GIỮ
GÌN
BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC 
1. Bản sắc văn hoá dân tộc là gì?

2. Vị trí, vai trò của ban săc văn hoá dân
̉ ́
̣
tôc

3. Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc
văn hoá dân tộc
Mục tiêu
Qua buổi sinh hoạt ngoại khóa:
- Thanh niên hiểu thế nào là bản sắc văn hóa dân tộc?
- Tại sao phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc?
- Việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc có tầm quan
trọng như thế nào?
- Làm thế nào để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc? cụ
thể ra sao?
- Giúp thanh niên ý thức được việc mình sống và lựa
chọn đúng đắn những chuẩn mực đạo đức, hành vi,
phẩm chất hợp với văn hóa dân tộc.
Phương pháp
Giáo viên sử dụng phương pháp
giảng giải, đàm thoại, nêu gương
để triển khai nội dung buổi sinh
hoạt. Học sinh được nghe trình bày
và thảo luận về bản sắc văn hóa
dân tộc.
Phương tiện

Sử dụng tranh, ảnh, máy trình
chiếu, máy tính để minh họa sinh
động, cuốn hút, dễ hiểu.
1. Bản sắc văn hoá dân tộc là gì?
 Bản là cái gốc, cái căn bản, cái lõi, cái hạt
nhân của một sự vật, hiện tượng.
 Sắc là thể hiện ra ngoài của sự vật, hiện
tượng đó.
→ Bản sắc dân tộc của văn hóa tức là nói
những giá trị gốc, căn bản, cốt lõi, những
giá trị hạt nhân của dân tộc.
Môt số hinh anh minh hoa
̣ ̀ ̉ ̣
Môt số hinh anh minh hoa
̣ ̀ ̉ ̣
Môt số hinh anh minh hoa
̣ ̀ ̉ ̣
Môt số hinh anh minh hoa
̣ ̀ ̉ ̣
Môt số hinh anh minh hoa
̣ ̀ ̉ ̣
2. Vị trí, vai trò của văn hoá:
• Trước đây, dựng nước và giữ nước: long yêu
̀
nước; tinh thân dân tôc…Văn hoa cung là môt
̀ ̣ ́ ̃ ̣
sức manh to lớn.
̣
• Ngay nay, giao lưu và hôi nhâp: ban săc văn
̀ ̣ ̣ ̉ ́
hoa dân tôc là khí phách, tâm hồn, bản lĩnh
́ ̣
dân tộc, là cơ sở để dân tộc ta hòa nhập với
tiến trình giao lưu quốc tế mà không tự đánh
mất mình.
3. Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc:

Thực trang nhân thức và hanh đông cua thanh niên.
̣ ̣ ̀ ̣ ̉

 Tư tưởng: có lối sống quá phóng túng, tự do ví dụ: ăn chơi nhiều
hơn học hành, sống thử trước hôn nhân, xem nhẹ tình yêu đôi lứa,
dễ dàng ly hôn…
 Lễ nghĩa: ăn nói trống không, không còn lễ phép như trước kia
nữa, xem nhẹ lời nói của cha mẹ, thầy cô
 Ăn mặc: hở hang, gây mất thiện cảm với mọi người chung quanh,
xài hàng ngoại nhập quá nhiều…
 Thái độ: lối sống quá tự phụ, thờ ơ trước mọi việc quanh mình,
coi trọng quyền lợi cá nhân một cách quá đáng ảnh hưởng đến lợi
ích tập thể.
 Giải trí: thanh niên không còn hứng thú, muốn học hỏi và giữ gìn
những loại hình giải trí truyền thống: cải lương, tuồng chèo, hát
bội, ca vè, hát ru….
* Những tai hại và nguy cơ tiềm ẩn cua những nhân
̉ ̣
thức và hanh đông đo:
̀ ̣ ́

 Không còn là người Việt Nam chính thống nữa! Sống trên đất
Việt nhưng tâm hồn không phải người Việt.
 Dễ dàng sa đà vào các tệ nạn xã hội, các cuộc chơi bời quá
trớn, mất tự chủ bản thân, lâu dần trở thành người xấu, dễ vi
phạm pháp luật. Ví dụ: ăn chơi đua đòi, lười lao đông, thich
̣ ́
hưởng thu, trộm cướp, sông gâp, sông vôi…
̣ ́ ́ ́ ̣
 Khi thanh niên đã sa đà, ham mê học đòi, chuông lối sống
̣
phương tây, thì không còn lòng yêu nước, không có ý muốn
xây dựng đất nước, chẳng còn chú tâm học hành hay lao động
gì nữa, từ đó trở nên xa cách, bị tách biệt trong cộng đồng.
Thanh niên phải làm gì để giữ gìn bản 
sắc văn hóa dân tộc 

- Giáo dục, nâng cao nhận thức cho thanh niên
về truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc.
- Xây dựng các chuẩn mực giá trị đạo đức, nêu
gương người tốt việc tốt, lối sống đẹp.
- Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa như
nhà văn hóa, thư viện, khu vui chơi… 
Cam ơn cac ban
́ ́ ̣
chú ý lăng nghe
́

Top Download Quản Trị Kinh Doanh

Xem thêm »

Tài Liệu Quản trị kinh doanh Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản