Thành phần hoá học của xi măng Portland ? Quá trình hydrat hoá xi măng Portland ?

Chia sẻ: ongtrumphatminh

Thành phần hoá học của xi măng Portland?Quá trình hydrat hoá xi măng Portland? ĐÁP: Thành phần hóa chủ yếu bao gồm: Oxit Hàm lượng (%)   SiO2 19-25% Al2O3 2-9% CaO 62-67% Fe2O3 1-5% MgO 0-3% SO3 1-3% K2O 0.6% Na2O

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản