Thanh toán tiền mua gạo và tiền vận chuyển gạo (cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
4
download

Thanh toán tiền mua gạo và tiền vận chuyển gạo (cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thanh toán tiền mua gạo và tiền vận chuyển gạo (cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thanh toán tiền mua gạo và tiền vận chuyển gạo (cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy)

  1. Thanh toán tiền mua gạo và tiền vận chuyển gạo (cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Kho bạc nhà nước Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Kho bạc nhà nước Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Tiền mua gạo và tiền vận chuyển gạo được thanh toán
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Về kiểm soát, thanh toán tiền mua gạo và tiền vận chuyển gạo a) Tạm ứng vốn Căn cứ kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao, hồ sơ đề nghị tạm ứng và danh sách các hộ gia đình đăng ký trồng rừng trên đất nương rẫy và số lượng gạo trợ cấp do chủ đầu tư lập theo hướng dẫn tại Thông tư này, Kho bạc Nhà nước thực hiện việc tạm ứng cho chủ đầu tư toàn bộ số tiền để mua và vận chuyển gạo đến địa điểm cấp gạo. 1. b) Thanh toán vốn Sau khi trợ cấp gạo cho các gia đình, chủ đầu tư gửi Kho bạc Nhà nước danh sách hộ gia đình đã triển khai trồng rừng và nhận trợ cấp gạo có xác nhận, chữ ký của các hộ gia đình, chữ ký của chủ đầu tư, chữ ký, đóng dấu của Uỷ ban nhân dân xã; các hoá đơn, chứng từ có liên quan đến việc mua, vận chuyển gạo. Kho bạc Nhà nước thực hiện việc kiểm soát, thanh toán vốn cho chủ đầu tư và thu hồi tạm ứng theo quy định hiện hành. Việc quyết toán thực hiện theo niên độ ngân sách năm và quyết 2. toán khi kết thúc dự án theo quy định hiện hành.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tạm ứng vốn - Kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao 1. - Danh sách các hộ gia đình đăng ký trồng rừng trên đất nương rẫy - số lượng gạo trợ cấp do chủ đầu tư lập Thanh toán vốn - Danh sách hộ gia đình đã triển khai trồng rừng và nhận trợ cấp gạo có xác 2. nhận, chữ ký của các hộ gia đình, chữ ký của chủ đầu tư, chữ ký, đóng dấu của Uỷ ban nhân dân xã - Các hoá đơn, chứng từ có liên quan đến việc mua, vận chuyển gạo. Số bộ hồ sơ: Không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư liên tịch số 1. Danh sách hộ gia đình nhận trợ cấp gạo 52/2008...
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Danh sách hộ gia đình trồng rừng phòng hộ, trồng Thông tư liên tịch số 2. rừng sản xuất trên đất nương rẫy chuyển đổi 52/2008... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản