Thành tựu chọn giống việt nam

Chia sẻ: glade1209

HS Trình bày được các phương pháp thường sử dụng trong chọn giống vật nuôi và cây trồng - Trình bày được các phương pháp được xem là cơ bản trong việc chon giốn vật nuôi cây trồng - Trình bày được phương pháp chủ yếu trong chọ giống vật nuôi - Trình bày được các thành tựu nổi bật trong chọn giống vật nuôi và cây trồng - Ren kĩ năng khái quát, tổng hợp

Nội dung Text: Thành tựu chọn giống việt nam

 

  1. Thành tựu chọn giống việt nam I/ Mục tiêu bài học: - HS Trình bày được các phương pháp thường sử dụng trong chọn giống vật nuôi và cây trồng - Trình bày được các phương pháp được xem là cơ bản trong việc chon giốn vật nuôi cây trồng - Trình bày được phương pháp chủ yếu trong chọ giống vật nuôi - Trình bày được các thành tựu nổi bật trong chọn giống vật nuôi và cây trồng - Ren kĩ năng khái quát, tổng hợp II/ Chuẩn bị: - Kẻ bảng Phương pháp Ví dụ Nôi dung Thành tựu
  2. III/ Tiến trình: A – ổn định: B – Kiểm tra: C – Bài mới: Vào bài: Hoạt động của Hoạt động của trò Nội dung thầy - Theo nhóm đã Hoạt động nhóm phân hãy thảo luận điền và bảng tôi đã yêu cầu chuẩn bị ở nhà - Dãy trái hoàn thành nôi dung: thành tựu chon Trình bày bảng phụ giống cây trông vào bảng Bổ sung - Dãy phải hoàn Theo dõi
  3. Trình bày bảng phụ thành nôi dung : thành tựu Bổ sung chon giống vật Theo dõi nuôi - Nhóm nào trình bày nôi dung I lên bảng phụ? - H. Nhóm nào nhận xét? - Nhận xét, bổ sung - H. Nhóm nào trình bày nội dungII - H. Nhóm nào nhận xét? - Nhận xet, bổ sung Phương pháp ví dụ Nôi
  4. dung Thành tưu 1. Gây đột biến nhân tạo - ở lúa: Tạo giống lúa tẻ có mui a. Gây đột biến nhân tạo rồi thơn chọn cá thể tạo giống mới - ở đậu tương: Sinh tưởng b. Phối hợp giữa lai hữu ngắn, chịu ret, hạt to, vàng tính và xử lí đột biến - Lúa DT10 x ĐBA20 ---ĐT16 c. Chon giống bằng chon tế - Táo đao vang bào xô ma có biến di 2. Lai hữu tính để tạo biến dị tổ hợp - Lúa DT10 x Lúa OMBO a. Tạo biến dị tổ hợp –DT17 b. Chọn lọc cá thể - Từ cà chua đai loan—cà chua p375 3. Tao ưu thế lai - Ngô lai đơn thích hợp với vụ động xuân trên lầy thụt
  5. 4. Tạo giống đa bội thể - Ngô LVN10 125 ngày, chịu hạn, kháng sâu - Dâu bắc ninh tứ bôi x lưỡng bội—dâu 12 lá dày, xanh đậm NX cao Chọn giống 1/ Tạo giống mới - Lợn Đại Bạch x Lợn ỉ-- vật nuôi ĐBỉ_81 - Lợn bớc sai x lợn ỉ— BSỉ_81 đều lưng thẳng, bụng gọn, thịt 2/ Cải tạo giống địa nạc nhiêu phương: Cái tốt nhất giống lai x đực ngoại - Trâu Mura x trâu nội--- - Bò vàng nội x bò hà lan 3/ Tạo ưu thế lai - Vịt bầu băc kinh x Vịt cỏ---
  6. - Cá chép việt nam x cá chép hunggari - Gà ri x gà tam hoàng 4/ Nuôi thich nghi các giông nhập nội - cá chim trắng, gà tam hoàng, bò sữa nuôi thich nghi với điều kiện việt 5/ ứng dụng công nghệ sinh nam học - Cấy chuyển phôi - Thụ tinh nhân tạo - Công nghệ gen D – Củng cố: - H trình bày các thành tựu của việt nam E – Dặn Dò: Học trả lời câu 1,2,3, F Rút kinh nghiệm ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................
  7. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ...............................................................................................
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản