Thành tựu chọn giống việt nam

Chia sẻ: glade1209

HS Trình bày được các phương pháp thường sử dụng trong chọn giống vật nuôi và cây trồng - Trình bày được các phương pháp được xem là cơ bản trong việc chon giốn vật nuôi cây trồng - Trình bày được phương pháp chủ yếu trong chọ giống vật nuôi - Trình bày được các thành tựu nổi bật trong chọn giống vật nuôi và cây trồng - Ren kĩ năng khái quát, tổng hợp

Nội dung Text: Thành tựu chọn giống việt nam

Thành tựu chọn giống việt nam
I/ Mục tiêu bài học:

- HS Trình bày được các phương pháp thường sử dụng trong chọn giống

vật nuôi và cây trồng

- Trình bày được các phương pháp được xem là cơ bản trong việc chon

giốn vật nuôi cây trồng

- Trình bày được phương pháp chủ yếu trong chọ giống vật nuôi

- Trình bày được các thành tựu nổi bật trong chọn giống vật nuôi và cây

trồng

- Ren kĩ năng khái quát, tổng hợp

II/ Chuẩn bị:

- Kẻ bảng

Phương pháp Ví dụ
Nôi

dung

Thành tựu
III/ Tiến trình:

A – ổn định:

B – Kiểm tra:

C – Bài mới:

Vào bài:

Hoạt động của Hoạt động của trò Nội dung

thầy

- Theo nhóm đã Hoạt động nhóm

phân hãy thảo

luận điền và

bảng tôi đã yêu

cầu chuẩn bị ở

nhà

- Dãy trái hoàn

thành nôi dung:

thành tựu chon Trình bày bảng phụ

giống cây trông

vào bảng Bổ sung

- Dãy phải hoàn Theo dõi
Trình bày bảng phụ
thành nôi dung

: thành tựu Bổ sung

chon giống vật Theo dõi

nuôi

- Nhóm nào

trình bày nôi

dung I lên bảng

phụ?

- H. Nhóm nào

nhận xét?

- Nhận xét, bổ

sung

- H. Nhóm nào

trình bày nội

dungII

- H. Nhóm nào

nhận xét?

- Nhận xet, bổ

sung

Phương pháp ví dụ
Nôi
dung

Thành tưu

1. Gây đột biến nhân tạo - ở lúa: Tạo giống lúa tẻ có mui

a. Gây đột biến nhân tạo rồi thơn

chọn cá thể tạo giống mới - ở đậu tương: Sinh tưởng

b. Phối hợp giữa lai hữu ngắn, chịu ret, hạt to, vàng

tính và xử lí đột biến - Lúa DT10 x ĐBA20 ---ĐT16

c. Chon giống bằng chon tế - Táo đao vang

bào xô ma có biến di2. Lai hữu tính để tạo biến

dị tổ hợp - Lúa DT10 x Lúa OMBO

a. Tạo biến dị tổ hợp –DT17

b. Chọn lọc cá thể - Từ cà chua đai loan—cà

chua p375

3. Tao ưu thế lai- Ngô lai đơn thích hợp với

vụ động xuân trên lầy

thụt
4. Tạo giống đa bội thể - Ngô LVN10 125 ngày,

chịu hạn, kháng sâu- Dâu bắc ninh tứ bôi x

lưỡng bội—dâu 12 lá

dày, xanh đậm NX caoChọn giống 1/ Tạo giống mới - Lợn Đại Bạch x Lợn ỉ--

vật nuôi ĐBỉ_81

- Lợn bớc sai x lợn ỉ—

BSỉ_81

đều lưng thẳng, bụng gọn, thịt

2/ Cải tạo giống địa nạc nhiêu

phương: Cái tốt nhất giống

lai x đực ngoại - Trâu Mura x trâu nội---

- Bò vàng nội x bò hà lan3/ Tạo ưu thế lai

- Vịt bầu băc kinh x Vịt

cỏ---
- Cá chép việt nam x cá

chép hunggari

- Gà ri x gà tam hoàng
4/ Nuôi thich nghi các

giông nhập nội - cá chim trắng, gà tam

hoàng, bò sữa nuôi thich

nghi với điều kiện việt

5/ ứng dụng công nghệ sinh nam

học

- Cấy chuyển phôi

- Thụ tinh nhân tạo

- Công nghệ genD – Củng cố:

- H trình bày các thành tựu của việt nam

E – Dặn Dò: Học trả lời câu 1,2,3,

F Rút kinh nghiệm

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...............................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản